Vervolgvragen over veerbotenkwestie Terschelling en Vlieland

VeerdienstDe Harlinger Courant berichtte op 28 juni jl. dat de gemeenteraad van Terschelling een brandbrief naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu had gestuurd over de veerbotenkwestie. In de komende winter worden mogelijk honderden afvaarten van de veerboot en sneldienst geschrapt, met ingrijpende gevolgen voor eilanders, toeristen en het bedrijfsleven op Terschelling en Vlieland. VVD-Kamerleden Aukje de Vries en Betty de Boer stellen hierover vragen aan staatssecretaris Mansveld. Aukje de Vries: “Wij willen dat de staatssecretaris een actieve rol oppakt om snel tot een goede oplossing te komen voor de eilanden.”

Artikel Harlinger Courant

 

Vragen van de leden Aukje de Vries en De Boer (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de inkrimping dienstregeling veerdienst Vlieland en Terschelling (ingezonden 5 juli 2013)

1.

Heeft u kennisgenomen van het artikel “Brandbrief Terschelling naar minister over veerbootkwestie”? 1)

2.

Wat is uw reactie op de brandbrief van de gemeenteraad van Terschelling, die volgens het artikel ook naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu gestuurd is?

3.
In hoeverre vindt u het acceptabel dat in de komende winter honderden afvaarten van de veerboot en sneldienst worden geschrapt, met ingrijpende gevolgen voor de eilanders, toeristen en het bedrijfsleven op de eilanden (op bijvoorbeeld Vlieland mogelijk nog maar twee gewone afvaarten per dag)? Hoe past dit bij de lijn die u uiteengezet hebt in antwoorden op eerdere vragen over de dienstregeling? In hoeverre mogen de opbrengsten en verliezen van de eilanden onderling met elkaar verrekend worden op deze wijze?

4.
Wat is de uitkomst van de externe toetsing van de cijfers van Doeksen die op basis van het ODC (Openbare Dienst Contract) nodig zijn om de dienstregeling eventueel aan te kunnen passen? Tot welke conclusie leidt dit bij het ministerie voor Infrastructuur en Milieu en/of Rijkswaterstaat (die onderdeel uitmaakt van de zogenaamde Commissie Bootdiensten)?

5.
Vindt u het belangrijk dat er transparantie is als het gaat om de exploitatie van Doeksen? Is daadwerkelijk inzichtelijk hoe de winst en verliesstromen lopen ten aanzien van het vervoer naar de eilanden binnen alle BV’s die er zijn? In hoeverre is er in de cijfers rekening gehouden met andere inkomsten op de veerboten (bijvoorbeeld horeca) op de boten naar Terschelling en Vlieland? In hoeverre is er bij de beoordeling van de cijfers ook rekening gehouden met de verrekening tussen de verschillende BV’s van Doeksen (bijvoorbeeld het bedrag voor de huur of lease van de boten)? Indien met deze zaken geen rekening is gehouden, waarom is de vraagstelling aan het externe bureau hierin te kort geschoten en bent u bereid om dit nader te onderzoeken en de inzichten (op hoofdlijnen) met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?

6.
Welke rol ziet u voor uzelf om dit langslepende conflict op te lossen? Welke acties kunt en wilt u nog nemen, bijvoorbeeld richting de betrokken partijen?

7.
Welke actie heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) ondernomen naar aanleiding van uw verzoek om aan te dringen op versnelde behandeling van de zaak bij het Europese Hof van Justitie? Wat is het antwoord van het Europese Hof geweest?

8.
Kunt u de Tweede Kamer zo snel mogelijk informeren over de uitkomsten van het overleg in de Commissie Bootdiensten van 5 juli a.s.?

       1) Harlinger Courant, d.d. 28 juni 2013

       2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012-2013, nr. 2556

 

Eerdere vragen over de veerbotenoorlog >>>

Omrop Fryslân: eilannen lilk op Doeksen >>>