Antwoorden VVD-vragen: staatssecretaris in actie voor veerboten

Staatssecretaris Mansveld heeft in antwoord op vragen van de VVD-kamerleden Aukje de Vries en Betty de Boer aangegeven dat ze de situatie rondom de veerboten naar Vlieland en Terschelling heel serieus neemt. De VVD had de staatssecretaris gevraagd in actie te komen. Inmiddels heeft zij een gesprek gehad met Terschelling en Vlieland. Nu het in de Commissie Bootdiensten niet is gelukt om tot een akkoord te komen, ziet de staatssecretaris het als haar taak om met de gemeenten samen te gaan kijken welke mogelijkheden er zijn om de periode tot het onherroepelijk worden van de concessie te overbruggen. Er wordt gekeken naar oplossingen op korte termijn. Later deze zomer komt men daarop terug.

Antwoorden schriftelijke vragen

Omrop Fryslân: fearboate-oarloch duorret noch