Hoogte hypotheekrente: meer concurrentie nodig

De hypotheekrente is Nederland is historisch gezien laag. Toch is er veel commotie over de hoogte van de hypotheekrente. Begrijpelijk als je ziet dat er in andere landen minder wordt betaald. De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft een petitie aangeboden en vraagt om een maximumgrens te stellen aan de winsten op hypotheekrentes. Hoe sympathiek en makkelijk het wellicht ook klinkt, het is volgens de VVD niet dé oplossing. Meer concurrentie door meer nieuwe toetreders en transparantie zijn volgens de VVD dé oplossing voor een marktconforme hypotheekrente.

Debat >>>

Bijdrage VVD: De hypotheekrente is Nederland is historisch gezien laag. Toch is er veel commotie over de hoogte van de hypotheekrente. Begrijpelijk als je ziet dat er in andere landen minder wordt betaald. De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft een petitie aangeboden en vraagt om een maximumgrens te stellen aan de winsten op hypotheekrentes. Hoe sympathiek en makkelijk het wellicht ook klinkt, het is volgens de VVD niet dé oplossing. Want hoe ver willen we straks gaan? Op ieder bankproduct zitten namelijk winstmarges. En als de marges op de hypotheekrente zo groot zijn, dan zou er toch juist sprake moeten zijn van veel aanbieders. Het tegendeel is het geval, er is sprake van een sterk geconcentreerde financiële sector.

Meer concurrentie door meer nieuwe toetreders en transparantie zijn volgens de VVD dé oplossing voor een marktconforme hypotheekrente. Juist door overheidsingrijpen, het nationaliseren van banken, is er een gebrek aan concurrentie en functioneert de hypotheekmarkt niet meer optimaal. De oplossing is dan niet méér overheidsingrijpen op prijzen en marges, maar als overheid voor een juiste marktordening zorgen door ruimte te geven aan meer concurrentie! Zaken die voor minder concurrentie zorgen moeten dan ook zo snel mogelijk worden opgelost. Wat de VVD betreft is het zaak om de genationaliseerde banken en verzekeraars weer zo snel mogelijk naar de markt terug te brengen. De VVD wil toe naar een normalisering van de sector. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) doet nog een vervolgonderzoek naar verbetering van de marktwerking in de bancaire sector. Deze zou eerst in 2013 gereed zijn, maar dat wordt pas in de loop van 2014. Dat duurt te lang! Kan de minister dit versnellen?

Er zijn inmiddels diverse onderzoeken gedaan naar de oorzaken. Opvallend is dat DNB en CPB tot een verschillende conclusies komen. DNB zegt dat de hoge hypotheekrente grotendeels verklaard kan worden door de hogere kosten van het aantrekken van vreemd vermogen. CPB zegt daarvoor geen aanwijzingen te hebben gevonden. Wat is nu waar volgens minister van Financiën? Minister van Financiën heeft eerder aangegeven het ACM-onderzoek van april jl. af te willen wachten alvorens meer definitieve conclusies te trekken over de margeontwikkeling. Welke conclusies trekt de minister nu?

De onderzoeken wijzen ook naar de hogere kapitaalbuffers. Deze zijn nodig voor de financiële stabiliteit, zodat de belastingbetaler niet weer hoeft op te draaien voor falende banken. Banken kunnen hun kapitaalbuffers op peil krijgen door winstinhouding. Die winst moet natuurlijk ergens vandaan komen. Heeft de minister het beeld dat banken onevenredig veel winst proberen te halen bij hypotheken ten opzichte van andere bancaire producten? Of dat het een middel is om zo weinig mogelijk nieuwe hypotheken op de balans te hebben? De VVD vindt het belangrijk dat de bankensector ook zelf de handschoen oppakt door transparant en duidelijk te zijn. Banken hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar mengen zich vrijwel niet in het publieke debat hierover. De VVD wil dat de banken deze rol op gaan pakken en roepen de minister dit bij de banken voor het voetlicht te brengen.