VVD vraagt aandacht voor concurrentiepositie en gelijk speelveld

In het wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële Markten 2014 is de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven in de financiële sector onvoldoende terug te vinden. De VVD vraagt zich af of er wel een internationale vergelijking is uitgevoerd. De VVD wil hier zicht op hebben, en wil een analyse van de concurrentiepositie en het (gelijke) speelveld. Zeker ook gelet op de onlangs gepresenteerde kabinetsvisie voor de financiële sector en de toekomstige vertaling van de overige elementen van CRD IV. Daarom heeft de VVD een motie ingediend.