Vakbekwaamheid en PE-examen: opnieuw overleg met sector

Op 1 januari 2014 wordt een nieuw systeem van vakbekwaamheid en examens voor de financiële sector ingevoerd. Hierover is veel commotie. Over de invoering van een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk bestaat geen onenigheid. Kwaliteit moet uitgangspunt zijn. Het bezwaar richt zich op de invulling. Het is veel strenger dan andere beroepsgroepen. We moeten niet doorslaan, het moet proportioneel zijn. Vorig jaar heeft de VVD ook al haar zorg uitgesproken. Door de gekozen invulling lijkt het alleen maar erger te worden. Zijn de huidige plannen wel uitvoerbaar? Zijn de voorstellen wel proportioneel?  De VVD heeft daarom samen met D66 een motie ingediend.

VVD en D66 verzoeken de minister in overleg met de sector vóór 1 december 2013 met voorstellen te komen op welke onderdelen het vakbekwaamheidsbouwwerk, zoals het bij wet opgelegde PE-examen, kan worden versoepeld, maar de kwaliteit wel geborgd blijft.