Zorgplicht alleen bij evidente en onvoorziene misstanden

De plannen voor de zorgplicht baren de VVD zorgen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de zorgplicht wettelijk wordt verankerd. Afgezien van het feit dat de zorgplicht eigenlijk al wettelijk is geregeld, gaat het er nu vooral om hoe dit gebeurt. De VVD vindt het belangrijk dat de consument ook altijd een eigen verantwoordelijkheid heeft. De huidige zorgplicht gaat al heel ver. Het moet straks niet zo zijn dat door dit wetsvoorstel de bekende uitspraak rondom Lehman Brothers normaal wordt. De bank adviseert negatief, de klant doet het toch, verliest zwaar en krijgt van de rechter toch gelijk. Dat kan wat de VVD betreft niet!

De aanpassingen in de zorgplicht zouden niet leiden tot een uitbreiding van de zorgplicht. Kan de minister dat nogmaals bevestigen? En ook monitoren of dit ook niet gebeurt in de praktijk? De VVD is namelijk bezorgd dat het wetsvoorstel de eigen verantwoordelijkheid van de consument om zich goed te laten informeren over producten, risico’s en kosten wegneemt. Dat klanten achterover gaan leunen. Daarnaast is de VVD is ook kritisch ten aanzien van de vergaande interpreterende macht van de AFM. Het risico op willekeur is groot. De VVD had het daar eerder ook al over: de AFM is simpelweg toezichthouder.

Daarom vindt de VVD het nodig om het wetsvoorstel aan te passen. Met een amendement willen VVD en D66 regelen dat het nieuwe artikel in de wet alleen wordt gebruikt voor evidente en onvoorziene misstanden. Als het mogelijk is moet eerst gebruik worden gemaakt van de normale weg door een algemene maatregel van bestuur. Logischerwijs zou het nieuwe wetsartikel dan dus moeten gaan om behoorlijk ern­stige misstanden die niet onder een bestaand voorschrift ge­bracht kunnen worden. En nadere regelge­ving niet kan worden afgewacht. Dit beperkt ook de vergaande interpreterende macht van de AFM als gevolg van dit wetsvoorstel enigzins.