Schriftelijke vragen over toezicht en regels verzekeraars

In het Financieele Dagblad van 7 september 2013 stond het bericht dat verzekeraars klagen over te streng toezicht van de DNB. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft naar aanleiding van dit artikel vragen gesteld aan de Minister van Financiën. Het gaat vooral om de concurrentieposisitie van het bedrijfsleven in Nederland ten opzichte van andere Europese landen en of voor verzekeraars in andere landen ook vergelijkbare regels gelden (gelijk speelveld). 

Artikel Financieele Dagblad

Antwoorden >>

Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over toezicht en regels verzekeraars.

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel "Verzekeraars klagen over te streng toezicht DNB" in het Financieele Dagblad van 7 september 2013?

2.Wat is uw reactie op dit artikel en de klacht van de verzekeraars? Was de klacht van de verzekeraars al eerder bij u bekend?

3.Klopt het dat de regels voor verzekeraars en het toezicht daarop in Nederland het strengst van Europa zijn? Zo ja, wat vindt u daarvan en waardoor komt dit? Kunt u een vergelijkend overzicht geven van de regels en het toezicht voor verzekeraars in de verschillende landen in Europa? In hoeverre is er nog sprake van een gelijk speelveld? Als er sprake is van een ongelijk speelveld, welke concrete stappen gaat de minister dan ondernemen om dit recht te zetten?

4. Klopt het dat Nederland als enige land vooruitloopt op de nieuwe Solvency II regels, waarover nog lang geen duidelijkheid is? Wat zijn de gevolgen van die strenge regels en toezicht voor de Nederlandse concurrentiepositie? Welke gevolgen heeft dit voor de concurrentiepositie? Wat vindt u van deze gevolgen?

5.Klopt het dat De Nederlandse Bank strenger is dan andere toezichthouders in Europa als het gaat om de rekenrente? Indien dat het geval is, wat is daarvoor de reden?

6.Welke gevolgen heeft het feit dat verzekeraars extra buffers moeten aanhouden vanwege de rekenrente c.q. het niet meer kunnen meetellen van de Franse rente, voor de investeringen van verzekeraars? Hoeveel minder kunnen verzekeraars daardoor investeren?