VVD wil wetsaanpassing manipulatie rentetarieven

De VVD wil dat het sjoemelen met rentetarieven apart wordt opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. De huidige wetten bieden onvoldoende mogelijkheden en moeten worden aangepast. Financieel woordvoerder Aukje de Vries: "Manipulatie van tarieven of rentes is op dit moment nog niet strafrechtelijk vervolgbaar. De VVD wil het makkelijker maken voor het OM om ook strafrechtelijk te kunnen vervolgen".

Video RTL Nieuws - VVD: Maak sjoemelen rentetarieven strafbaar >>

NU.nl - VVD wil strafrechtelijke vervolging na Libor >>

NU.nl - Kamer wijst DNB terecht over Libor >>

Video PowNews - item over Liborschandaal (op 00:54) >>

Rabobank heeft met het Nederlandse OM een schikking getroffen van 70 miljoen euro. De totale boete bedraagt 774 miljoen euro. Financieel woordvoerder Aukje de Vries: "Wat er nu gedaan wordt is dat de Rabobank deze boete ten laste brengt van de winst, met als gevolg dat de bank in Nederland minder vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Dat vind ik absurd en onacceptabel. Het is niet uit te leggen dat zo'n zaak de belastingbetaler uiteindelijk geld kost. Naast het strafbaar laten stellen van de schuldigen wil ik ook dat wordt geregeld dat schikkingen en boetes niet meer kunnen worden afgetrokken van de belasting."

Spreektekst Aukje de Vries Algemeen Overleg Libor-affaire:

 

Voorzitter, wederom een schandaal in de financiële sector, ditmaal de Libor-fraude, met een megaboete van € 774 miljoen voor de Rabobank. De VVD veroordeelt het gesjoemel met Libor en Euribor sterk. Wat de VVD betreft horen de frauderenden te worden vervolgd via het strafrecht. Personen die oplichten en frauderen horen te worden berecht. Het vertrouwen in de financiële sector heeft weer een flinke deuk opgelopen en dat is de Rabobank en de betrokkenen fors aan te rekenen. Ook de tienduizenden medewerkers van de Rabobank die niets met de Libor-affaire te maken hebben zijn de dupe.

 

TOEZICHT: ROL DNB EN AFM

 

Voorzitter, de VVD concludeert uit de brief van de minister dat DNB en AFM hebben zitten slapen. DNB verwijt de top van de Rabobank dat ze signalen niet heeft opgepakt. Het is te gemakkelijk om te zeggen ik had het te druk met de crisis of het is mijn takenpakket niet. Bij de eerste signalen had DNB of AFM toch gewoon aan de Rabobank kunnen vragen: hoe zit dat bij jullie? hoe hebben jullie het intern geregeld? Dat is echt niet veel werk. Wat vindt de minister van de handelswijze? Hebben de toezichthouders niet gewoon liggen slapen en is zij gewoon niet te laat in actie gekomen? De eerste signalen van fraude waren er al in 2008! En zou dit nu nog steeds kunnen voorkomen?

 

De minister kondigt in zijn brief twee lijnen aan voor het toekomstig toezichtkader, in relatie tot de bestuursrechtelijke mogelijkheden van AFM ten aanzien van marktmisbruik en financiële benchmarks. De VVD wil dit bij voorkeur Europees regelen, want het probleem is internationaal. Hoe gaat de minister zich daar sterk voor maken en zorgen dat dit voortvarend gebeurt? En wie heeft dan als taak heeft toezicht te houden in Nederland, maar ook Europees?

 

STRAFRECHT – JUSTITIE

 

Voorzitter, voor de VVD geldt het uitgangspunt dat iedereen die straf verdient, straf krijgt. De minister van Financiën heeft ook aangegeven dat de schuldigen strafrechtelijk moeten worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie is natuurlijk onafhankelijk, en gaat nog bepalen of ze mensen die niet meer bij Rabobank werken nog gaan vervolgen. De VVD vindt dat dit wel moet gebeuren. Geeft het OM voldoende prioriteit aan dit soort witte boorden criminaliteit? Kan de minister hier een aanwijzing voor geven?

 

De minister geeft in zijn brief een aantal opties aan om zaken bestuursrechtelijk aan te kunnen pakken. Wat de VVD betreft moeten de schuldige personen dus strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. Fraude in de bancaire sector moet ook strafrechtelijk aangepakt kunnen worden. De VVD wil daarom dat handelingen zoals het manipuleren van rentes of valuta strafbaar wordt. Het OM heeft een schikking getroffen, dus er zijn ook al strafrechtelijke aspecten. Op basis van welke strafrechtelijke feiten is het OM gekomen tot een schikking? Is dat alleen gebeurt op basis van regels omtrent integere en beheerste bedrijfsvoering?

 

Is de minister bereid om het manipuleren van rentes of valuta strafbaar te gaan stellen? En is er zicht op of in Nederland er nog andere vergelijkbare manipulaties zijn die niet strafbaar zijn op dit moment?

 

Bonussen van de schuldigen moeten terug gevorderd worden. Daarvoor is ook de claw-back-regeling. Deze regeling ligt nu al bijna een jaar bij de Eerste Kamer en kan dus niet ingezet worden. De VVD wil van de minister weten hoe deze regeling zo snel mogelijk afgetikt kan worden. De Eerste Kamer schijnt nog op een aantal antwoorden te wachten.

 

Dan de Rabobank, die heeft disciplinaire maatregelen genomen, bonussen terug gevorderd en leidinggevende taken afgenomen. Wie heeft beoordeeld dat deze straffen proportioneel en zwaar genoeg waren? En wie houdt toezicht op de uitvoering daarvan ook termijn?

 

FINANCIEEL

 

Voorzitter, de schikking van het Nederlandse Openbaar Ministerie is € 70 miljoen. De Rabobank heeft aangekondigd dat het gehele bedrag van € 774 miljoen in mindering wordt gebracht op de winst. En daarmee is het per saldo een strop voor de belastingbetaler. Strafboetes zijn niet aftrekbaar, boetes voor het afpakken voor wederrechtelijk verkregen voordeel en schikkingen wel. De VVD vindt dat dit anders moet. Dit soort zaken moeten simpelweg niet aftrekbaar zijn! In de brief die gister is verstuurd geeft de staatssecretaris van Financiën aan te zullen kijken of het mogelijk is om buitenlandse boetes niet langer in aftrek toe te laten. De VVD zou dat graag breder zien, en dus ook schikkingen. Kan de minister dat toezeggen?

 

CONSUMENTEN EN BEDRIJVEN

 

De commotie over het Libor-schandaal is groot. Het vertrouwen in de financiële sector is nog steeds niet groot en krijgt weer een deuk. Dat is de Rabobank aan te rekenen. Maar de commotie is ook groot omdat men het idee heeft financieel gepakt te zijn. Nu werd de Libor-rente soms hoger, maar ook lager vastgesteld. De VVD wil graag weten of te achterhalen is of mensen gedupeerd zijn en wat de eventuele gedupeerden kunnen doen.

 

OVERIG

 

Voorzitter, er lijken in de financiële sector nog allemaal landmijnen te liggen uit het verleden die elk moment kunnen ontploffen. Hoe zit het met de Rabo in het kader van Euribor? Hoe zit het met de ING bij de Euribor? Klopt het dat zij niet fout zaten? De Telegraaf berichtte recent over mogelijk gesjoemel met valuta of wel Forex. Kortom, welke ontploffende landmijnen kunnen we nog meer verwachten volgens de minister?