‘Lidstaatverklaring voor alle landen EU’

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar concludeert de Europese Rekenkamer dat er in de EU-begroting te veel fouten zitten. Hoog tijd om Europabreed een lidstaatverklaring in te voeren, meent de VVD.

In 2012 ging naar schatting 4,8 procent van de betalingen mis, tegenover 3,9 procent in het jaar ervoor. Hiermee is een bedrag gemoeid van zo'n 6,5 miljard euro. De toename in het grote aantal fouten is een 'slechte ontwikkeling', vindt VVD-Kamerlid Aukje de Vries, die vorige week aanwezig was bij de toelichting die de Europese Rekenkamer aan de Tweede Kamer gaf.

Bron: Sc.online.nl >>

Een van de redenen voor het grote aantal fouten is volgens voorzitter Caldeira van de Europese Rekenkamer dat het wetgevend kader te complex is. Zo worden er onder meer veel fouten gemaakt met aanbestedingsregels.

Hij benadrukte dat het foutenpercentage geen graadmeter is voor fraude of verspilling van de uitgaven. ‘Het betreft een schatting van het geld dat niet uitbetaald had moeten worden, omdat het niet in overeenstemming is met de betrokken wetgeving,’ schrijft hij in het jaarverslag.

De VVD is een groot voorstander van het invoeren voor een lidstaatverklaring voor alle landen. ‘Uit onderzoek van de rekenkamer blijkt namelijk dat in de meerderheid van de lidstaten de regering voldoende informatie had om de fouten te voorkomen,’ zegt De Vries. Nederland was in 2007 de eerste lidstaat die publiek verantwoording aflegt over de wijze waarop de EU-gelden zijn besteed. Inmiddels doen ook Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk dit jaarlijks.