VVD tegen tijdelijk verscherpte kapitaalseisen verzekeraars

De VVD is tegen een tijdelijke maatregel die strengere kapitaalseisen stelt aan verzekeraars. Dit heeft Tweede Kamerlid Aukje de Vries woensdag 20 november duidelijk gemaakt in een Algemeen Overleg over kredietverlening. Per 1 januari 2016 worden op Europees niveau nieuwe kapitaalseisen ingesteld voor verzekeraars, de zogenaamde Solvency II. De minister van Financiën wil zo lang niet wachten en is voornemens om per 1 januari 2014 een set nationale regels in te voeren. Deze regels zijn echter strenger dan de regels die vanuit Europa gaan komen, en zorgen bovendien voor extra administratieve lasten voor de verzekeraars, die zich ook al moeten voorbereiden op Solvency II. Aukje de Vries vindt het onnodig om voor zo'n korte periode nog een heel nieuw toezichtsregime op te tuigen. Bovendien zorgt dit voor een ongelijk speelveld binnen Europa.

NU.nl: VVD tegen verscherping kapitaalseisen voor verzekeraars >>

Financieele Dagblad: VVD wil af van tijdelijk nieuw toezicht verzekeraars >>

SConline.nl: Dijsselbloem houdt vast aan regels verzekeraars >>

Spreektekst Aukje de Vries tijdens AO Kredietverlening d.d. 20-11-13

Voorzitter, de verzekeraars hebben aangegeven op welke wijze zij als institutionele beleggers kunnen investeren in de Nederlandse economie. Dat vindt de VVD een goede ontwikkeling. Juist nu wil de minister snel een eigen regeling invoeren, die voor de verzekeraars zelfs contrair lijkt te werken. Dat is zuur.

Als ik ergens de politiek voor ben in gegaan, dan is het om het teveel aan regels terug te dringen, en zeker onmogelijke regels. De tijdelijke regeling voor de verzekeraars zit me dan ook als een graat in de keel. Recent is in Europa overeenstemming bereikt over Europese regelgeving voor verzekeraars (Solvency II).

De regeling die nu snel alleen in Nederland wordt ingevoerd, is strenger dan de toekomstige Europese regelgeving en komt ook bovenop de bestaande regels. De verzekeraars moeten praktisch gezien tegelijkertijd aan maar liefst 3 regimes voldoen: Solvency I, Theoretisch Solvabiliteits Criterium en Solvency II. Dat is teveel. Deze regeling betekent extra administratieve lasten en een ongelijk speelveld voor de verzekeraars. Nederlandse verzekeraars voeren oneerlijke concurrentie met Europese verzekeraars.

Laat ik helder zijn, voorzitter, de VVD wil deze tussenoplossing voor de verzekeraars niet. Daarom vraag ik de minister af te zien van deze ministeriële regeling en de eisen aan de verzekeraars synchroon te laten lopen met Solvency II.