Kredietverlening: MKB, hypotheken en Deutsche Bank

Naast de verzekeraars heeft VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries in het overleg over de kredietverlening aandacht besteed aan de kredietverlening aan het MKB, de hypotheken en de Deutsche Bank. Kredietverlening mag de economische groei niet beperken. Het is slecht dat het Nederlandse MKB moeilijker aan krediet komt dan in andere Europese landen, volgens een ECB-onderzoek. De VVD heeft op spoed aangedrongen als het gaat om de alternatieve financieringsvormen voor het MKB. Als het gaat om hypotheken wil de VVD dat de banken meer ruimte pakken en krijgen als het gaat om de explain-regeling (maatwerk leveren) en vermindering van administratieve lasten.

Artikel SC Online over kredietunies >>

Spreektekst Aukje de Vries tijdens Algemeen Overleg Kredietverlening op 20 november 2013

Kredietverlening mag de economische groei niet beperken. Het is slecht dat het Nederlandse MKB moeilijker aan krediet komt dan in andere Europese landen, volgens een ECB-onderzoek. Het is zuur dat de kredietvoorwaarden van grote bedrijven worden verruimd, en die van het MKB alleen maar aangescherpt.

Banken moeten weer zelf de risico’s inschatten en weer risico durven nemen in plaats van altijd aan de zekere kant te gaan zitten en angstig naar de AFM te kijken. Weer echt bankieren!

De VVD is blij dat het kabinet met € 125 miljoen extra is gekomen om de ondernemingsfinanciering te stimuleren. Maar dat is wel echt een crisismaatregel, want het is geen overheidstaak.

We zien gelukkig ook dat het tekort aan krediet de markt creatief maakt. Delta Lloyd werkt met NIBC aan mogelijkheden, ABN AMRO zoekt mogelijkheden voor het MKB, verzekeraars komen met een MKB investeringsfonds van € 200 miljoen. Crowdfunding en kredietunies komen langzaam van de grond.

In het vorige AO kredietverlening is een toezegging gedaan over de alternatieve financieringsvormen en het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving. Dit is ook een afspraak in het regeerakkoord. Hierop is een kabinetsbrief gevolgd. Daarin wordt nog weinig duidelijk over de belemmeringen en de snelle oplossing daarvan. De VVD vindt echter wel van groot belang. De VVD wil de beide ministers oproepen om tempo te maken met de uitvoering van deze afspraak en ook met de promotie en ondersteuning van initiatieven. Kunnen de minister dat toezeggen en concreet maken? Het CDA heeft een initiatiefnota gemaakt voor kredietunies. Complimenten daarvoor! De kabinetsreactie dat het CDA maar met een initiatiefwetsvoorstel moet komen vindt de VVD mager. De VVD vindt dat de ministers dit zelf gewoon snel moeten doen.

De banken zijn angstig voor de AFM en blijven dus (te) ruim binnen de grenzen van wat mag bij het verstrekken van een hypotheek. Er wordt veel minder gebruik gemaakt van de ruimte om af te wijken van de regels, zoals ook blijkt uit cijfers van de AFM zelf. De VVD wil graag dat de banken meer ruimte pakken en krijgen als het gaat om de explain-regeling (maatwerk leveren) en vermindering van administratieve lasten. Door de administratieve rompslomp is het proces van hypotheekverlening inmiddels veel te lang en de kans dat de bank een foutje maakt te groot. Wat is de analyse van de minister van het minder gebruiken van de explainregeling? Kan de minister toezeggen de mogelijkheden te onderzoeken en met oplossingen te komen? Zodat de procedures sneller kunnen en er weer meer maatwerk wordt geregeld.

Media meldden onlangs dat ruim 4.600 MKB-klanten nog zoeken naar een andere bank. Deutsche Bank heeft de toezegging gedaan dat voor ondernemers, die nog niet een andere plek hebben, een passende oplossing wordt gevonden: binnen de Deutsche Bank of bij een andere bank. Ik doe hierbij ook een oproep aan de andere banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de Deutsche Bank klanten. Want er zijn behoorlijke verschillen hoe banken hiermee omgaan. Van de minister wil ik graag weten of hij al iets kan melden over de brief die wij na november ontvangen over de voortgang van problematiek van ondernemers bij de Deutsche Bank.