ABN AMRO op verantwoorde manier volledig naar de markt

VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries zei tijdens het debat over de toekomst van ABN AMRO dat ABN AMRO en a.s.r. uiteindelijk voor de volle 100% moeten worden geprivatiseerd. De VVD wil de bedrijven op een snelle en verantwoorde manier naar de markt brengen. Het Kabinet kiest voor een gefaseerde, volledige beursgang voor ABN AMRO en voor a.s.r. een volledige beursgang of onderhandse verkoop. Dat is een goede stap op weg naar een gewone financiële sector. Het doel van de overheid is niet om banken of verzekeraars in bezit te hebben.

Verzekeren of bankieren zijn geen overheidstaken. De financiële sector moet weer een gewone sector worden. De band tussen de overheid en de financiële sector moet juist doorgesneden worden, zodat de belastingbetaler niet meer opdraait voor de kosten als banken onverhoopt in de problemen komen.

Het is belangrijk dat er een divers en concurrerend bankenlandschap komt, en daar horen geen twee staatsbanken bij. Een blijvend staatsaandeelhouderschap verstoort de concurrentieverhoudingen in de sector.

De VVD vindt dat het naar de markt brengen op een verantwoorde manier moet gebeuren. Het Kabinet heeft het voornemen tot een beursgang geuit, zodat de bedrijven zich kunnen gaan voorbereiden. Over één respectievelijk een half jaar wordt een definitief besluit genomen. Dan wordt ook nog een keer gekeken naar de omstandigheden in de markt. Het lijkt een verantwoorde aanpak, om ook zoveel mogelijk geld van de belastingbetaler terug te krijgen. Zijn er nog meer elementen nodig voor een verantwoorde aanpak?

Timing van de beursgang is belangrijk. Er staan nog ingrijpende zaken op de rol in 2014 voor banken: het Europees bankentoezicht, de beoordeling van de kwaliteit van de Europese bankbalansen, de stresstest en eventuele herkapitalisatie. Hoe kijkt de minister daar naar in relatie tot de privatisering? En is dit over ruim een jaar voldoende duidelijk? En hoe wil de minister de timing en afstemming van alle ontwikkelingen rondom verzekeraars regelen? Want naast het afstoten van a.s.r. en Reaal door de overheid, gaat Nationale Nederlanden ook afgestoten worden door ING, en daar gaat de minister niet over.

De VVD wil zoveel mogelijk van het geld dat is geïnvesteerd terughalen. Het beste moment voor de prijs is moeilijk in te schatten. Zodra de markt voldoende stabiel is en de bedrijven klaar zijn met de voorbereidingen, kan wat de VVD betreft begonnen worden met de eerste fase van de beursgang.

Dan de beschermingsconstructie. De minister geeft aan dat de voorgestelde beschermingsconstructie overeen komt met vergelijkbare constructies in de markt. Kan de minister daar voorbeelden van noemen? Waarom wordt er gekozen voor twee beschermingsconstructies bij ABN AMRO (in de statuten en door een stichting continuïteit) en wordt niet volstaan met alleen een stichting? Een zwaardere beschermingsconstructie, zoals een gouden aandeel of een blijvend minderheidsaandeel, vindt de VVD niet noodzakelijk, en zal de prijs alleen maar negatief beïnvloeden. Is de minister bereid om de beschermingsconstructie ook zo beperkt mogelijk te houden?

Tot slot wil de VVD de minister vragen om tempo te maken en te houden als het gaat om het naar de markt brengen van ABN AMRO, a.s.r. en SNS Reaal.