Meer transparantie over kruissubsidie NS en dochterondernemingen

De Tweede Kamer heeft op 3 december 2013 een motie van D66, VVD en CDA aangenomen waarin de minister van Financiën wordt opgeroepen een onderzoek uit te laten voeren naar kruissubsidie tussen de activiteiten van de NS-groep en de daartoe behorende dochterondernemingen. Eerder was dit uitgebreide onderzoek al toegezegd door minister Dijsselbloem, maar het voorgestelde onderzoek zelf richtte zich alleen op kruissubsidiëring bij dochter Q-buzz. VVD-Kamerlid Aukje de Vries vindt dat de minister zich gewoon aan zijn toezegging moet houden en deze motie draagt daar zorg voor. Met het onderzoek zal er meer transparantie komen over de kruissubsidie tussen NS en de verschillende dochterondernemingen.