Zorgvuldige besluitvorming over verkoop aandelen Urenco

Het Kabinet heeft aangekondigd (brief) de aandelen Urenco te willen verkopen. De VVD vindt dat het publieke belang van non-proliferatie, veiligheid en leveringszekerheid goed geborgd moet zijn. In een eerder debat over staatsdeelnemingen heeft de VVD de minister de ruimte gegeven om te onderzoeken of dat ook zonder aandeelhouderschap kan. De VVD wil dat de besluitvorming over de verkoop van aandelen Urenco zorgvuldig gebeurt. Daarom is er op 5 december 2013 een rondetafelgesprek georganiseerd met experts en betrokkenen. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft in september 2013 ook al een werkbezoek gebracht aan het bedrijf in Almelo. De minister komt nu eerst nog met aanvullende informatie, en aansluitend vindt de besluitvorming plaats.

Uitzending Nieuwsuur rondetafelgesprek >>