VVD-motie tegen extra regels verzekeraars

In het debat op 20 november jl. heeft VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries aangegeven dat de regeling voor het theoretisch solvabiliteitscriterium voor de verzekeraars de VVD als een graat in de keel zit. De VVD wil deze ministeriële regeling als tussenoplossing voor de verzekeraars niet. De brief van minister Dijsselbloem met enkele tegemoetkomingen aan de bezwaren is vervolgens gewogen, maar het was voor de VVD niet genoeg, aldus Aukje de Vries. Daarom heeft de VVD een motie ingediend. Deze heeft helaas geen meerderheid gehaald.

Met de aanpassingen loopt de regeling nog steeds vooruit op Europese regelgeving, en het zorgt dus voor een ongelijk speelveld. En Verzekeraars moeten praktisch gezien ook nog steeds tegelijkertijd aan maar liefst 3 regimes voldoen: Solvency I, Theoretisch Solvabiliteits Criterium en Solvency II met extra administratieve lasten tot gevolg.