VVD kritisch over Nederlandse Investeringsinstelling

NIIHet kabinet wil het financieringsvermogen van de Nederlandse economie versterken door het oprichten van een Nederlandse Investeringsinstelling (NII). De VVD is zoals bekend kritisch over deze nieuwe instelling en zet daar vraagtekens bij het nut en de vorm van de NII. De VVD wil een aantal waarborgen van de minister over aspecten met betrekking tot de rol van de overheid, marktverstoring en dus ook de taken van de NII als makelaar en de NHI in relatie tot NII en expliciete of impliciete overheidsgaranties.

Artikel NU.nl >>>

Artikel SC Online >>>

De VVD wil graag van de minister weten waarom de overheid op gelijkwaardige voet moet deelnemen in die investeringsinstelling en waarom bijvoorbeeld niet kan worden volstaan met het beschikbaar stellen van een opstartsubsidie. Zodat het een initiatief van de sectoren zelf kan zijn. Want is deelname van de overheid toch niet een soort impliciete overheidsgarantie?

De overheidsbijdrage moet wat de VVD betreft duidelijk afgebakend zijn in de tijd. De ministers willen € 10 miljoen beschikbaar stellen. Voor welke periode is dit bedoeld? Wanneer moet de NII zelfstandig kunnen draaien en de eigen kosten kunnen opbrengen? En als de NII te zijner tijd zelfstandig kan draaien, is er dan nog steeds overheidsdeelname noodzakelijk?

De Nederlandse Investeringsinstelling moet een makelaarsrol krijgen, zodat institutionele beleggers meer van hun geld in Nederland investeren in infrastructuur en energieprojecten.

Er komt op dit moment al veel creativiteit los als het gaat om de financiering en kredietverlening. Een paar voorbeelden:

  • Delta Lloyd werkt met NIBC aan een kredietfonds voor middelgrote bedrijven.
  • ABN AMRO voert gesprekken met institutionele beleggers over het stimuleren van kredietverlening MKB, waarbij pensioenfondsen en verzekeraars investeren rechtstreeks in kredietportefeuilles.

De NII doet niks voor het probleem van de kredietverlening aan het MKB. Hoe kijkt de minister tegen de problematiek aan die VNO NCW en MKB schetsen in de brief met hun reactie op de NII?

Dan is er ook een artikel uit het Financieele Dagblad: “Bank ‘nieuwe stijl’ steeds meer bemiddelaar tussen bedrijf en geldschieter”. In hoeverre neemt de NII gewone markttaken op zich? Worden banken immers ook niet steeds meer bemiddelaars?

In hoeverre beperkt de NII zich daadwerkelijk tot een makelaarsrol? Het kabinet wil namelijk ook dat de Nationale Hypotheek Instelling wordt ondergebracht bij de NII. De VVD is daar geen voorstander van en ziet daar de meerwaarde niet van. De VVD ziet wel het risico dat hierdoor indirect toch weer aspecten als garanties en staatssteun in beeld komen.

Bij de onderwerpen waar de NII zich mee zou moeten gaan bezig houden staat projectontwikkeling. Wat wordt hier mee bedoeld? De VVD is er geen voorstander van dat NII meer doet dan een pure makelaarsfunctie.

De VVD wil van de minister weten hoe het zit met het aspect staatssteun als het gaat om de NII. Is hierover advies ingewonnen? En de Autoriteit Consument en Markt (ACM) was kritisch over de NHI. Wat is het standpunt van de ACM over de NII? En hoe moet het Expertisecentrum Financiering, een greendeal tussen NVB en rijksoverheid, gezien worden tot de NII?

De VVD wil absoluut geen overheidsgaranties, ook geen impliciete, of kapitaal van de overheid beschikbaar stellen voor projecten van de Nederlandse Investeringsinstelling. Kan de minister dit garanderen?

De rol van de banken is ook nog onduidelijk. Ze zijn uitgenodigd te participeren. Maar is het niet gewoon de core-business van banken om geld en financiering te koppelen aan projecten en initiatieven? De VVD vindt de betrokkenheid van de banken belangrijk. Hoe zien de ministers dit?

De minister van Financiën heeft de afgelopen tijd regelmatig iets gezegd over de verzekeraars en hoe sommige er voor staan, dit naar aanleiding van extra regelgeving voor die verzekeraars. Het zijn ook nog eens regels die zorgen dat er meer beklemd vermogen bij de verzekeraars moet zijn. Hoe kijk de minister daar in relatie tot de nu voorliggende voorstellen? En graag ook een reactie van de minister op de problematiek die geschetst wordt in de brief van VNO NCW en MKB over de NII, namelijk de regelgeving voor de verzekeraars in het kader van Solvency II.

De kwartiermaker krijgt de opdracht om een inrichting- en realisatieplan te maken, uiterlijk 31 maart 2014. De VVD wil dat dit plan nog ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer. Kan de minister dat toezeggen?

BRIEF N33

De minister concludeert dat inflatiegerelateerde vergoeding niet noodzakelijk is om institutionele beleggers bij DBFMO te betrekken. De VVD krijgt toch andere signalen. Er zijn geen materiële problemen bij de financiering van DBFM projecten noch onoverkomelijke belemmeringen voor institutionele beleggers om te investeren in infrastructurele projecten, volgens de minister. Hoe moet dit gezien worden in relatie tot de NII?