VVD-motie over strafbaar stellen manipulatie Libor-rente aangenomen

RaboBij de stemmingen van 17 december 2013 is een motie van VVD-Kamerlid Aukje de Vries over het strafbaar stellen van manipulatie van de Libor-rente aangenomen. Wat de VVD betreft horen de frauderende handelaren en betrokkenen te worden vervolgd via het strafrecht. Daarom moet het strafrechtelijk instrumentarium worden uitgebreid. Het vertrouwen in de financiële sector heeft weer een flinke deuk opgelopen en dat is de betrokkenen aan te rekenen.
Spreektekst Aukje de Vries VAO Libor-affaire

Voorzitter, in het algemeen overleg heeft de VVD het gesjoemel met Libor en Euribor al sterk veroordeeld. Wat de VVD betreft horen de frauderende handelaren en betrokkenen te worden vervolgd via het strafrecht. Personen die oplichten en frauderen horen te worden berecht. Het vertrouwen in de financiële sector heeft weer een flinke deuk opgelopen en dat is de betrokkenen aan te rekenen. Ook voor de andere tienduizenden mensen die bij de Rabobank hun werk naar eer en geweten doen, is het een klap in het gezicht.

De VVD wil dat manipulatie met dit soort rentetarieven ook strafrechtelijk kan worden aangepakt. Er moet voldoende prioriteit gegeven worden aan dit soort witte boorden criminaliteit. In Europees verband wordt gewerkt aan de aanscherping van het strafrechtelijk instrumentarium ter bestrijding van marktmisbruik. De VVD dient daarom een motie in om de minister op te roepen dit proces in Europa zo snel mogelijk te laten verlopen en te zorgen voor een snelle implementatie in Nederlandse wetgeving.