SEPA en IBAN: meer duidelijkheid nodig

SEPA-IBANNaar aanleiding van de berichten bedrijven krijgen meer tijd voor overgang naar SEPA (BNR) en goede doelen vrezen daling giften door IBAN (NRC Handelsblad) heeft Tweede Kamerlid Aukje de Vries schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën. De VVD wil weten wat het verlengen van de overgangsperiode voor gevolgen heeft voor bedrijven en consumenten. Ook wil de VVD van de minister weten wat de langere IBAN-nummers mogelijk voor problemen veroorzaken. Tijdens de overgangsperiode worden rekeningnummers nog automatisch door banken omgezet naar IBAN-nummers, en Aukje de Vries wil weten of er mogelijkheden zijn om dit ook daarna te blijven doen. De VVD vindt dit wenselijk voor een klantvriendelijk en gebruiksvriendelijk betalingsverkeer.

Antwoorden op schriftelijke vragen VVD over SEPA en IBAN

 

 


Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht «Bedrijven krijgen meer tijd voor overgang naar SEPA » en «Goede doelen vrezen daling giften door langere IBAN-nummers»

Vraag 1
Heeft u kennis genomen van het bericht “Bedrijven krijgen meer tijd voor overgang naar SEPA” van BNR van 9 januari 2014 en “Goede doelen vrezen daling giften door langere IBAN-nummers” van NRC van 2 januari 2014?

Vraag 2
Wat vindt u van het voorstel van Barnier om de deadline te verschuiven naar 1 augustus 2014 en dus de overgangsperiode te verlengen? Welke gevolgen heeft dit voor de Nederlandse bedrijven en consumenten?

Vraag 3
Deelt de minister de analyse van goede doelenorganisaties dat het aantal giften mogelijk daalt door onduidelijkheid over de langere IBAN nummers? Zijn er andere bedrijven of sectoren die het ministerie en/of DNB al hebben geïnformeerd over mogelijke problemen bij de invoering van IBAN? Zo ja, welke? En wat kan de minister vanuit zijn rol betekenen om de problemen over onduidelijkheid of langere IBAN nummers te verhelpen? 

Vraag 4
Hoe en wanneer gaan bedrijven en consumenten geïnformeerd worden over het (eventuele) uitstel tot 1 augustus 2014 en de gevolgen daarvan, aangezien de oorspronkelijke datum van 1 februari 2014 al heel snel nadert?

Vraag 5
Welke mogelijkheden zijn er daarnaast om de extreem lange IBAN-nummers automatisch te blijven aanvullen, hetgeen volgens de VVD wenselijk is voor een klantvriendelijk en gebruiksvriendelijk betalingsverkeer? Hoe kan de klantvriendelijkheid en het gebruiksgemak anders worden vergroot?

Vraag 6
Wie of wat heeft bepaald dat de lange IBAN-nummers niet automatisch mogen worden aangevuld? Waarom zou het onmogelijk zijn om de IBAN-nummers automatisch te blijven aanvullen? Hoe wordt hier in het buitenland mee omgegaan? Zijn er andere EU-landen waar IBAN-nummer automatisch blijven aangevuld? En zijn daar nog andere oplossingen voorgesteld om vergelijkbare problemen als in Nederland op te lossen?

Vraag 7
Welk mogelijkheden ziet de minister om de bekende bankrekeningnummers van bijvoorbeeld goede doelen (zoals giro 555) toch te blijven gebruiken? Zou het automatisch blijven aanvullen van IBAN-nummers daar een oplossing voor kunnen zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Is de minister bereid om deze vragen tijdig te beantwoorden voor het algemeen overleg betalingsverkeer van 31 januari 2014?

IBAN = International Bank Account Number

SEPA = Single Euro Payments Area