Erfpacht: vragen over financierbaarheid

ErfpachtIn de Volkskrant van 9 januari 2014 verscheen het bericht tienduizenden huizen nog altijd onverkoopbaar door erfpacht. Anderhalf jaar geleden leek er een oplossing te zijn gevonden voor de problematiek rondom particuliere erfpacht, maar veel huiseigenaren met een woning op erfpacht voelen zich nog steeds gegijzeld in hun eigen huis omdat potentiële kopers hun financiering niet rond kunnen krijgen. Reden genoeg voor VVD-Kamerleden Aukje de Vries en Barbara Visser om schriftelijke vragen te stellen aan de ministers van Wonen & Rijksdienst, Financiën en Veiligheid & Justitie over deze kwestie. Ze willen opheldingering over de gemaakte afspreken, en weten welke mogelijkheden de wetgever heeft om het probleem nu daadwerkelijk op te lossen.

Antwoorden op schriftelijke vragen VVD over erfpacht >>

Vragen van de leden Visser en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de ministers van Wonen en Rijksdienst, Financiën en Veiligheid en Justitie over het bericht «Tienduizenden huizen nog altijd onverkoopbaar door erfpacht»

Vraag 1
Kent u het bericht “Tienduizenden huizen nog altijd onverkoopbaar door erfpacht” in de Volkskrant d.d. 9 januari 2014?

Vraag 2
Wat vindt u van dit bericht en dat tienduizenden huizen nog altijd onverkoopbaar zijn en gedupeerden zich gegijzeld voelen in hun eigen woning omdat er geen financiering voor te krijgen is?

Vraag 3
Wat vindt u van de afspraken tussen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben gemaakt over de contracten voor erfpacht in relatie tot de kredietverlening? Welke rol hebben de ministeries dan wel de door de ministeries aangewezen toezichthouders daarbij gespeeld? Hoe werken de afspraken in de praktijk?

Vraag 4
Welk overleg hebben de ministers met de KNB en/of NVB en/of Vereniging Eigen Huis (VEH) en/of de gedupeerden over de problematiek?

Vraag 5
Welke mogelijkheden zien de ministers op hun terrein (wonen, banken, notariaat/wetgeving) om te regelen dat huizen op erfpacht wel weer een financiering van de bank kunnen krijgen en dus de huizen weer verkoopbaar worden, want banken financieren een woning met “slechte” contracten niet omdat veel onduidelijkheid bestaat over de financiële positie van de klanten?

Vraag 6
Wat vindt u van de suggestie van verschillende partijen, zoals de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam, om dergelijke erfpachtcontracten voortaan onder de Wet Financieel Toezicht (Wft) te plaatsen? Welke mogelijkheden zijn daartoe en tot welke consequenties kan dit leiden voor banken, toezichthouders, erfpachters en erfverpachters? In hoeverre zou dit een oplossing voor het probleem zijn?

Vraag 7
Welke mogelijkheden zijn er voor de wetgever om dit probleem op te lossen, iets waar de NVB al herhaaldelijk om heeft gevraagd? En op welke wijze kunnen daarbij de rechten en plichten van alle betrokken partijen gewaarborgd worden in redelijkheid en billijkheid, onder meer vanuit het oogpunt van consumentenbescherming?

Vraag 8
Zijn de ministers bereid om in overleg met KNB, NVB, VEH, gedupeerden, etc. te komen met oplossing voor dit probleem? Zo nee, waarom niet?