Voortgang oplossing dubbele bankenbelasting

GeldDoor middel van een in april 2012 aangenomen motie van o.a. de VVD is de regering opgedragen daar waar mogelijk te komen tot een juiste verdeling van heffingsrechten ter voorkoming van dubbele bankenbelastingheffing. Dit omdat banken met grensoverschrijdende dochterondenemingen of bijkantoren mogelijk te maken krijgen met een dubbele bankenbelasting, wat de VVD onwenselijk acht. De staatssecretaris van Financiën is hierop in september 2012 met een brief gekomen over hoe uitvoering gegeven gaat worden aan deze motie. Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Helma Neppérus hebben deze week schriftelijke vragen ingediend om duidelijkheid te krijgen over de voortgang rondom dit onderwerp. Een aantal belastingverdragen moet hiervoor aangepast worden, en de VVD wil van de staatssecretaris weten welke vorderingen er tot nu toe zijn gemaakt.

Antwoorden op schriftelijke vragen VVD over dubbele bankenbelasting >>Schriftelijke vragen van de leden Helma Neppérus en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over de mogelijke dubbele bankenbelasting van Nederlandse banken (naar aanleiding van de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 september 2012, Kamerstuk 33 121).

1.
Welke acties heeft het kabinet zover ondernomen om het probleem van dubbele bankenbelasting te voorkomen na de motie Neppérus, Koolmees en Omzigt van 18 april 2012 (motie nr. 21) en de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 september 2012 (nr. 34)?

2.
Hoe verloopt de voortgang voor het verkrijgen van aanpassing van het belastingverdrag met de genoemde landen in de brief van de staatssecretaris (Duitsland, België, Hongarije, Slowakije en Zuid-Korea) waarbij mogelijk dubbele bankenbelasting wordt gegeven? Welke resultaten met deze landen zijn er zover geboekt? En verwacht het kabinet spoedig het overleg over aanpassing belastingverdragen af te ronden, zoals met het Verenigd Koninkrijk is      gebeurd, om dubbele bankenbelasting te voorkomen?

3.
Wat is het resultaat voor de bankensector en de vermijding van dubbele belasting in de praktijk tot nu toe bij de genoemde wijziging van het Besluit voorkoming van dubbele belasting 2001 op 11 augustus 2012, zoals gemeld in de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 september 2012?