Waddengebied: ook ruimte voor economie

WaddengebiedRecent hebben vijftig natuurorganisaties een visie op het Waddengebied uiteen gezet. Er wordt door deze clubs gesteld dat natuur in het Waddengebied vóór economische principes moet gaan. De VVD is van mening dat er juist een goede balans moet zijn tussen economie en natuur, aangezien de bewoners en ondernemers in en rond het Waddengebied altijd onderdeel zijn geweest van dat gebied, en dat dat ook zo moet blijven.

Antwoorden op schriftelijke vragen VVD over Waddengebied >>

Volgens de VVD wordt de natuur in het Waddengebied al voldoende beschermd door het PKB Waddenzee, Natura 2000 en de Kaderrichtinglijn Water, en zouden nóg meer regels de economie in het gebied schaden. Kamerleden Aukje de Vries en Rudmer Heerema stelden daarom schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur & Milieu.


Schriftelijke vragen van de leden Rudmer Heerema en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur & Milieu naar aanleiding van het bericht over de visie van natuurclubs op het Waddengebied in relatie tot de Natuurwet

1.
Kent u het bericht over de visie van de natuurclubs op het Waddengebied in relatie tot de Natuurwet in de Leeuwarder Courant en de visie zelf? 1)

2.
Wat vindt u van de uitspraak van Natuurmonumenten in het artikel dat natuur duidelijk voor economische principes moet gaan in het Waddengebied en kunt u aangeven of u deze opvatting deelt?

3.
Deelt u de opvatting dat in het Waddengebied juist gaat om de balans tussen natuur en economie, aangezien de bewoners en ondernemers op de Waddeneilanden en rond het Waddengebied en hun activiteiten altijd onderdeel zijn geweest van het Waddengebied en dat ook moeten blijven? Zo nee, waarom niet? Bent u met de VVD van mening dat bijvoorbeeld toeristische en (jacht-)havenontwikkeling mogelijk moet blijven in en rond het Waddengebied? Zo nee, waarom niet?

4.
Deelt u de opvatting dat het Waddengebied al één van de best beschermde gebieden is van Nederland door het PKB Waddenzee, Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water en dat daarom extra bescherming niet nodig is? Zo nee, waarom niet?

5.
Deelt u de opvatting dat de plannen van de natuurclubs kunnen leiden tot een verstoring van de gewenste balans tussen economie en ecologie in het Waddengebied? Zo ja, bent u bereid de voorstellen voor kennisgeving aan te nemen en naast u neer te leggen?
          

 

  1. Leeuwarder Courant, 14 januari 2014, ‘Natuurclubs: beknot hoogbouw langs wad’