Onderzoek behoud nummerconversie voor consumenten

IBANMedio januari heeft VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries vragen gesteld over het automatisch blijven verlengen van IBAN-nummers. Aukje de Vries wilde weten of er na de overgangsperiode ook mogelijkheden zijn om dit te blijven doen. De VVD vindt dit wenselijk voor een klantvriendelijk en gebruiksvriendelijk betalingsverkeer. Tijdens het algemeen overleg betalingsverkeer heeft minister Dijsselbloem toegezegd bij de Europese Commissie een ontheffing voor twee jaar aan te vragen en te onderzoeken of het ICT-technisch mogelijk is om het automatisch aanvullen daarna te continueren.

Bericht Ministerie van Financiën:

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft tijdens het algemeen overleg online betalingsverkeer aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ontheffing, in de vorm van een SEPA-waiver, gaat aanvragen bij de Europese Commissie. Deze ontheffing is uitsluitend bedoeld om de automatische nummerconversie naar IBAN voor consumenten te kunnen verlengen tot 1 februari 2016.

Er is nog duidelijkheid nodig over de technische mogelijkheden en bereidheid van de banken om de huidige dienstverlening aan consumenten voort te zetten. De Nederlandse Vereniging van Banken vraagt hierover op korte termijn advies aan het Nationaal Forum SEPA-migratie. Daarin zijn ook consumentenorganisaties vertegenwoordigd.

Eind maart moet duidelijk zijn of de huidige dienstverlening aan consumenten kan worden voortgezet.

 

 

 

Onderzoek behoud nummerconversie voor consumenten

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft tijdens het algemeen overleg online betalingsverkeer aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ontheffing, in de vorm van een SEPA-waiver, gaat aanvragen bij de Europese Commissie. Deze ontheffing is uitsluitend bedoeld om de automatische nummerconversie naar IBAN voor consumenten te kunnen verlengen tot 1 februari 2016.

Er is nog duidelijkheid nodig over de technische mogelijkheden en bereidheid van de banken om de huidige dienstverlening aan consumenten voort te zetten. De Nederlandse Vereniging van Banken vraagt hierover op korte termijn advies aan het Nationaal Forum SEPA-migratie. Daarin zijn ook consumentenorganisaties vertegenwoordigd.

Eind maart moet duidelijk zijn of de huidige dienstverlening aan consumenten kan worden voortgezet.