VVD-Tweede Kamerleden in gesprek met Amelander ondernemers

De VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Betty de Boer brachten op 25 februari een werkbezoek aan Ameland. Het werkbezoek kwam tot stand in nauwe samenwerking met VVD-lijsttrekker André Tuil en de VVD Ameland. Speerpunt van de VVD Ameland is dat er ruimte voor ondernemers en ondernemerschap moet zijn. Dit kwam dan ook regelmatig aan de orde tijdens het werkbezoek.  Het bezoek stond vooral in het teken van toerisme en daarbij kwamen natuurlijk ook de mogelijke plannen voor windparken in de 12 mijlszone aan de orde. De toeristische sector is dé kurk waar de economie van Ameland op drijft.

Aukje de Vries en Betty de Boer gingen op Ameland in gesprek met VVV-directeur Cinto Prosperi, met wethouder Nico Oud en met enkele ondernemers van het eiland. Onderwerp van gesprek waren de ontwikkelingen op het gebied van toerisme op Ameland, dat ook de status van Werelderfgoed heeft. De Werelderfgoedstatus kan nog beter benut worden om meer toeristen naar Ameland te krijgen en het seizoen te verlengen.

De ondernemers hebben vooral zorgen over de plannen voor windparken voor de kust van Ameland en Schiermonnikoog, met name over een mogelijke locatie binnen de 12-mijlszone. De vrees bestaat dat er 20% minder toeristen naar Ameland gaan komen als er een windpark in de 12-mijlszone komt boven Ameland en Schiermonnikoog. Dit zou een klap voor de economie van het eiland zijn. Aukje de Vries: "We begrijpen de zorgen van de ondernemers. Dit soort geluiden horen we ook uit andere kustgemeenten. De economische en toeristische belangen moeten zwaar meewegen bij de keuze van de locaties."

De bootdienst Holwerd – Nes is cruciaal voor de bereikbaarheid van Ameland. De vaargeul levert regelmatig vertraging op voor de veerdienst naar Ameland. VVD-Tweede Kamerlid Betty de Boer: "De VVD heeft hier eerder al vragen over gesteld. Uitgangspunt is dat het baggeren efficiënt en effectief moet zijn. We zullen dit nogmaals aankaarten." Ook de concessie voor de veerdienst kwam aan de orde. Deze is voor 15 jaar verleend aan Wagenborg, maar door de juridische procedures over de concessie Harlingen-Vlieland-Terschelling is deze ook voor Wagenborg nog niet definitief. En dat brengt onzekerheid met zich mee, ook als het gaat om investeringen.