Werkbezoek landbouw en zuivel in Fryslân

Op donderdag 27 februari bezochten VVD-Tweede Kamerleden Helma Lodders en Aukje de Vries een aantal bedrijven in Fryslân. Helma Lodders is voor de VVD landbouwwoordvoerder in de Tweede Kamer. Friezin Aukje de Vries was, voordat zij Kamerlid werd, lid van de VVD Statenfractie in Fryslân. De werkbezoeken zijn onderdeel van een serie bijeenkomsten van de VVD gericht op de agrarische sector in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens hun bezoek aan de provincie Fryslân werden Lodders en De Vries vergezeld door VVD-kandidaat voor het Europees Parlement Jan Huitema en lokale en regionale VVD'ers.

Lodders: "De agrarische sector is een belangrijke sector die Nederland kan helpen om sterker uit de crisis te komen. De sector zorgt bovendien voor 10% van onze banen. Met mijn agrarische achtergrond weet ik dat ondernemers te maken hebben met veel onnodige en knellende regels. De Vries vult aan: "We roepen tijdens de campagne provinciale en lokale overheden op om te komen tot minder regels en meer flexibiliteit zodat ondernemers weer de ruimte krijgen om te ondernemen. Het uitgangspunt bij het opstellen van regels moet zijn het nationale minimum is het provinciale en gemeentelijke maximum."

Het eerste deel van het werkbezoek werd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) en vond plaats in een ganzen gedooggebied in natuurgebied de Deelen. De schade die wordt aangericht door ganzen is een groot probleem voor veel agrarische ondernemers. Tijdens dit werkbezoek werd onder meer gesproken over stand van zaken en mogelijke oplossingen voor de ganzenproblematiek. VVD-Statenlid Franke Doting en Zwany van Brussel-Wybenga, raadslid voor de VVD in Heerenveen, waren ook bij het werkbezoek aanwezig.

In de middag bracht het gezelschap een bezoek aan Friesland Campina in Leeuwarden. Hierbij was ook VVD-raadslid Harry Bevers uit Leeuwarden aanwezig. Onderwerp van gesprek was onder meer het mestplan van NZO en LTO zijn en gerelateerde onderwerpen zoals melkveerechten, het melkquotum en de rol van de melkveehouderij in de groeiende voedsel vraag.

Aansluitend aan het bezoek aan Friesland Campina ging de VVD delegatie naar een melkveehouderij in Tietjerk om daar met de melkveehouder het melkproces te bekijken en uit te voeren. Het was het bedrijf van VVD-raadslid Nynke Koopmans uit Tytjerksteradiel.  Tijdens dit bezoek werd de lokale VVD verder vertegenwoordigd door de VVD-kandidaten Lolkje Efdé, Lidewij Bergma en Johannes Bosgra, campagneleider voor de VVD Tytsjerksteradiel.  De dag werd afgesloten met een politiek café in Sneek in samenwerking met de VVD Súdwest Fryslân.