Schriftelijke vragen over premieverhogingen arbeidsongeschiktsheidverzekering ZZP'ers

In een uitzending van Tros Radar werd aandacht besteed aan de premieverhogingen van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers tot soms 25% of meer in het kader van de zogenaamde en-blocclausule. Naar aanleiding van de uitzending hebben VVD en PvdA schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Financiën en Economische Zaken. Eerder heeft de AFM daarover een rapport gepubliceerd. De Kamerleden willen weten wat er gedaan is met dit AFM-rapport en of de AFM ook bereid is om een onderzoek naar deze problematiek te doen.

Antwoorden op schriftelijke vragen en-bloc clausule en AOV ZZP'ers >>

Schriftelijke vragen van de leden Ziengs en Aukje de Vries (beiden VVD) en Mei Li Vos (PvdA) aan de ministers van Financiën en Economische Zaken over premieverhogingen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers.

1.
Bent u bekend met de uitzending van Tros Radar van 27 januari 2014 en specifiek het item over premieverhogingen van arbeidsongeschiktheids
verzekeringen voor ZZP’ers?

2.
Hoe beoordeelt u de signalen uit de genoemde uitzending over verzekeraars die, na een beroep op een en-blocclausule, eenzijdig de AOV-premie verhogen tot soms 25% of meer? Wat vindt u van de stijgingen? Wat vindt u van de communicatie hierover midden in de zomervakantie? Welke gegevens hebben u en de AFM van de prijsstijgingen over dit soort verzekeringen?

3.
Welke jurisprudentie is er over het ongelimiteerd gebruik van de en-blocclausule door verzekeraars?

4.
Hoe wordt voorkomen dat verzekeraars via de en-blocclausule de premie onredelijk en onbillijk kunnen verhogen? Wie houdt daar toezicht op? Wat zijn de afspraken over communicatie en termijnen die daarbij gehanteerd moeten worden? Waar kunnen ondernemers terecht met klachten of staat alleen de (dure) weg naar de rechter open?

5.
Hoe makkelijk is het voor ZZP’ers om over te stappen als het gaat om een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor welke ZZP’ers is het een probleem om te kunnen overstappen, bijvoorbeeld als er al signalen van ziekte zijn? Welke mogelijkheden hebben deze ZZP’ers bij het onredelijk en onbillijk stijgen van de premies, aangezien zij niet kunnen overstappen?

6.
Bent u bekend met het AFM-rapport “Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor Zelfstandigen” uit 2011? Wat is er gedaan met de uitkomsten van dit AFM-rapport door de verzekeraars?

7.
Bent u bereid de AFM te vragen om in het kader van het toezicht op producten en productontwikkelingsproces (PPP) een korte verkenning te doen naar de kostenefficiëntie van het product en meer specifiek ook naar tariefstijgingen als gevolg van de en-blocclausule? Zo nee, waarom niet?