VVD wil duidelijkheid over houdbaarheid extra eisen banken

In het Financieele Dagblad stond op 7 maart 2014 een artikel over de extra eisen aan Nederlandse banken die minister Dijsselbloem en een meerderheid in de Tweede Kamer wil vastleggen, eventueel ook eenzijdig in Nederland. In het artikel wordt getwijfeld aan de houdbaarheid, in ieder geval op termijn, van de extra koppen op de Europese regelgeving, ook als het gaat om de leverage ratio. Binnenkort vindt plenair de afronding van het debat over de Kabinetsvisie Nederlandse bankensector plaats. Daarvóór wil VVD-Tweede Kamerlid duidelijkheid van minister Dijsselbloem.

Antwoorden >>

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over extra eisen Nederlandse banken 

1.
Kent u het bericht “Den Haag worstelt met extra eisen aan Nederlandse banken” in het Financieele Dagblad van 7 maart 2014?

2.
Wat is de inschatting van de minister als het gaat om een “alleingang” in Europa als het gaat om kapitaalseisen en de leverage ratio voor 2018? En wat na 2018? Is het de bedoeling dat landen inderdaad na 2018 geen enkele zelfstandige wijziging van het dan vastgestelde ongewogen leverage ratio voor Nederlandse banken mogen doorvoeren? En in hoeverre biedt de Europese regelgeving op dit moment mogelijkheden voor een “alleingang” voor de leverage ratio?

3.
In hoeverre is de Europese Centrale Bank (ECB), die eind 2014 het gemeenschappelijk Europees bankentoezicht gaat uitvoeren en dus ook het toezicht voor de grote banken in Nederland, in staat én bereid om aan allerlei verschillende nationale regelgeving te toetsen als aanvulling c.q. kop op de standaard Europese regelgeving, zoals een leverage ratio hoger dan 3%? Welke afspraken zijn hierover gemaakt met de ECB, want er wordt toch juist gewerkt aan een Single Rulebook? Bent u voorstander van een Single Rulebook in het kader van het Europees bankentoezicht? Zo nee, waarom niet? 

4.
Waarom zou de minister het wenselijk dan wel noodzakelijk vinden om eerst in Nederland hogere eisen te stellen aan Nederlandse banken terwijl die straks, bijvoorbeeld na 2018, niet meer mogelijk zijn en dus eventueel weer verlaagd zouden moeten worden? 

5.
In hoeveel tijd en in welk tempo wil de minister de leverage ratio verhogen? De directeur toezicht van De Nederlandse Bank, Jan Sijbrand, waarschuwt namelijk voor het te snel opvoeren van de leverage ratio: banken moeten de tijd krijgen, mede met het oog op de kredietverlening. Hoe moet dit gezien worden in relatie tot de gang van zaken dat als een eis eenmaal bestaat, ook al ligt die verder in de tijd, de kapitaalmarkt dan ook snel overgang naar die nieuwe eis verlangt? 

6.
Bent u bereid om deze vragen te beantwoorden voor het afrondende plenaire debat over de kabinetsvisie Nederlandse banken?