Gastles over geld op basisschool

VVD-Tweede Kamerlid en woordvoerder financiën (toezicht financiële markten) Aukje de Vries gaf op 10 maart 2014 een financiële gastles aan de kinderen van groep 6/7 op de Aquamarijn, een school voor christelijk speciaal basisonderwijs in Leeuwarden. Daarmee verzorgde zij een van de 4000 gastlessen aan 140.000 kinderen die landelijk worden gegeven tijdens de Week van het Geld. "De VVD vindt financiële educatie ook in het basisonderwijs al belangrijk. Kinderen moeten in de toekomst ook de eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun financiële situatie. Het geven van zo'n les is dus niet alleen leuk om te doen, maar ook nuttig.", aldus VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries.

Cash Quiz

Om een gastles over financiële educatie leuk en laagdrempelig te houden hebben de banken het spel Cash Quiz ontwikkeld. Het spel brengt de dialoog op gang over omgaan met geld. Het spel wordt na afloop van de gastles geschonken aan de school zodat het later nogmaals gespeeld kan worden door de kinderen.

Geldwijs

Het doel van het gastlesprogramma is om kinderen in het basisonderwijs vroeg 'geldwijs' te maken en te leren omgaan met geld. Aan de hand van verschillende onderwerpen rondom het thema geld (zoals sparen, zakgeld en lenen) worden kinderen financieel bewuster gemaakt. Hiermee wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Week van het geld

De Week van het Geld wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd van 10 tot en met 14 maart. De week is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken waarin meer dan 40 organisaties samen werken om de consument wijzer in geldzaken te maken. Het doel van deze week is om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. In de Week van het geld worden activiteiten georganiseerd om kinderen te leren omgaan met geld. Veel activiteiten vinden plaats in de klas. Het gastlesprogramma 'Bank voor de klas' is een van de onderdelen van de Week van het geld.

Meer informatie: www.bankvoordeklas.nl