VVD lokale partij met landelijke partij binnen handbereik

De afgelopen tijd waren er een paar voorbeelden waaruit duidelijk blijkt dat de VVD een lokale partij is met een landelijke partij binnen handbereik. Naar aanleiding van signalen van de VVD-afdelingen op de Waddeneilanden, heeft de VVD in de Tweede Kamer bij de Huisvestingswet het initiatief genomen om maatwerk te kunnen leveren voor de Waddeneilanden. En naar aanleiding van signalen van de VVD Het Bildt over het aanwijzen van de Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht, heeft de VVD in de Tweede Kamer vragen gesteld met als gevolg dat er nu opnieuw overleg moet gaan plaats vinden over de status.

VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "De zeer specifieke situatie van de woningmarkt op de Waddeneilanden rechtvaardigt maatwerk in de Huisvestingswet. De VVD wil dat maatwerk in de nieuwe Huisvestingswet mogelijk maken. De Waddeneilanden kunnen dan zelf bepalen of ze hier ook gebruik van willen maken. Het kan niet zo zijn dat eilanders door deze nieuwe Huisvestingswet straks geen huis meer kunnen kopen op de eilanden." Het amendement is op 11 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer.  

En naar aanleiding van signalen van de VVD Het Bildt over het aanwijzen van de Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht, tegen de wens van de gemeenteraad van Het Bildt in, hebben de VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Arno Rutte vragen gesteld aan de verantwoordelijk minister Bussemaker (OCW) die het uiteindelijk besluit moet nemen. Ook de Statenfractie VVD Fryslân heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten omdat de provincie een positief afgegeven tegen de wens van de gemeenteraad in.

Op de vragen van de VVD heeft de minister op 11 maart 2014 geantwoord dat zij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft gevraagd opnieuw met de partijen (gemeente en provincie) te overleggen over het behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebied en de mogelijke toekomstige status als beschermd dorpsgezicht. Het oordeel van de gemeenteraad Het Bildt weegt zwaar volgens de minister. Aukje de Vries: “De strijd is nog niet gestreden, en dat is goed nieuws.”