Pinautomaten: maatwerk en overleg

Als het gaat om pinautomaten en de spreiding daarvan is het allereerst een zaak en verantwoordelijkheid van de banken om een goede dienstverlening te leveren, ook in de dorpen en op het platteland. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Het verdwijnen van de laatste pinautomaat uit een dorp raakt de bewoners en bedrijven in zo’n dorp. Kijk maar naar de situatie in Menaam waar men in actie is gekomen voor de laatste pinautomaat. Ik heb hierover contact met de VVD Menameradiel en natuurlijk met de betrokken bank, en houd dat de komende tijd ook.”

De problematiek speelt niet alleen in Menaam, maar ook elders in het land zoals in Zeeuws Vlaanderen of Wanneperveen. Er zijn steeds meer manieren om te betalen, bijvoorbeeld via je telefoon, en mensen gebruiken steeds minder cash geld, maar het zal niet helemaal verdwijnen. Dat probleem ziet de Tweede Kamer natuurlijk ook. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt er in april 2014 in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, waarin banken en consumenten- en ouderenorganisaties vertegenwoordigd zijn, gesproken over de problematiek van de pinautomaten om te kijken welke oplossingen haalbaar en realistisch zijn. Tijdens een rondetafelgesprek op 12 maart 2014 werd geconstateerd dat er een gebrek aan coördinatie was. Aukje de Vries: “Een pinautomaat is een belangrijke voorziening. Wat mij betreft zijn de kernwoorden: maatwerk, communicatie en overleg. Er moet gekeken worden naar oplossingen op maat. Elke situatie is anders en dat vraagt ook om verschillende typen oplossingen. Het moet in ieder geval in nauw overleg met de inwoners en bedrijven in het dorp gebeuren. Nu worden dorpen nog vaak overvallen door een mededeling dat het bankkantoor inclusief de pinautomaat sluit en dan is er geen tijd meer om te zoeken naar passende oplossingen.”