AM: de politiek

is een maandblad dat bij ruim 22.000 abonnees in de verzekeringsmarkt wordt verspreid. Het blad is bedoeld voor ondernemende verzekeringsprofessionals en bevat vooral achtergronden en interviews Het blad is een gids voor een vak in transitie. In het april-nummer staat een interview met VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries.

Interview: Ze werd onder financieel dienstverleners bekend door motie 118 (versoepeling vakbekwaamheidsbouwwerk, aangenomen) en bij verzekeraars door motie 41 (schrappen theoretisch solvabiliteitscriterium, niet aangenomen). “Ik houd niet van teveel regeltjes”, aldus Aukje de Vries.

Door: Jannie Benedictus

We spreken De Vries vlak nadat bekend werd dat slechts twintig procent van de eerste kandidaten slaagt voor de nieuwe Wft-examens. “Dat klinkt niet best”, zegt ze. “Het is nu nog te vroeg voor mij om er iets over te zeggen. Maar het onderwerp heeft de speciale aandacht van de Kamer en de vaste commissie voor financiën. Samen met Wouter Koolmees heb ik eind 2013 de motie ingediend om versoepelingen voor elkaar te krijgen. We konden niet heel veel doen omdat het examen al in 2012 in de wet was opgenomen. Maar toch is het gelukt om het op bepaalde punten makkelijker te maken. Natuurlijk heb ik daarbij nadrukkelijk naar de consumentenkant gekeken. Het belang van een kwalitatief financieel advies is groot. Het is niet zo dat we denken: we moeten die financieel dienstverleners sparen. Het is afwegen.”

U zit sinds eind 2012 in de Kamer. Hoe raakt(e) u wegwijs in de branche?


“Dat gaat heel snel. Ik leg heel veel werkbezoeken af. Ik praat met brancheorganisaties, toezichthouders, consumenten. Zonodig organiseren we hoorzittingen om alles over een onderwerp te horen. Ik volg de vakpers. Mensen bellen en mailen mij. Vanmiddag zit de CFD hier. .”

Wat vindt u van de sector? Veranderingsbereid?

“Ze zullen wel moeten! Maar ik zie en ervaar ook dat men dat wil. De afgelopen jaren heeft deze sector moeizaam gecommuniceerd. Ik zie dat dat beter wordt. Ze treden meer naar buiten. Proberen het vertrouwen terug te winnen, met bijvoorbeeld een Verbondscampagne. Ik vind het goed dat het Verbond dat probeert. En ik vind ook dat ze zich niet door kritiek uit het veld moeten laten slaan.”

Helpt een beroepseed in de beeldvorming?


“Het is een hulpmiddel. Meer niet. Ik vind wat dat betreft het aanstaande tuchtrecht in de bancaire sector veel concreter. Het gaat uiteindelijk om cultuur en gedrag: wat wordt normaal en aanvaardbaar gevonden? Wij vinden als VVD dat wie de fout ingaat, aangepakt moet worden. Sterker: in de Liboraffaire moeten de mensen die daadwerkelijk hebben gemanipuleerd strafrechtelijk vervolgd worden. De VVD heeft daarom ook een motie ingediend om rentemanipulatie strafbaar te stellen”

Zou dat binnen de woekerpolisaffaire ook moeten?
“De vraag is of er strafbare feiten zijn gepleegd. Ik kan dat zo niet beoordelen. Je hoort natuurlijk geen slechte producten te verkopen. Maar ik kijk ook heel duidelijk naar toezichthouders. Zijn ze alert genoeg op ontwikkelingen? Met Libor is het daar misgegaan. Toezichthouders moeten de instrumenten die ze hebben ook inzetten. Durven inzetten vooral.”

De woekerpolisaffaire sleept maar voort. Moeten verzekeraars, zoals nu NN, niet gesommeerd worden om mee te werken in plaats van het juridisch te rekken?

“Ik snap wel dat een partij gebruik maakt van de juridische middelen die ter beschikking staan. Dat recht hebben ze natuurlijk ook. En het gaat ook om heel veel geld. Maar het dossier moet uiteindelijk wel opgelost worden. En dat moet de sector doen. Wij houden er druk op, bijvoorbeeld door nu streefcijfers uit te vaardigen.”

U ageert tegen regeldruk, maar heeft de sector dat niet over zichzelf afgeroepen?


“Deels wel. Er is veel gebeurd, verandering is noodzakelijk, maar er is een grens aan wat je instellingen moet opleggen. Meer regels is niet de oplossing, het gaat ook om cultuur en gedrag in de sector. We moeten ook binnen Europa nog concurrerend kunnen werken. Denk aan Solvency. Wij hebben gepleit tegen het theoretisch solvabiliteitscriterium,dat gaat verder dan wat Europa verlangt. En moeten we dus niet doen. Helaas hebben we die onnodige belasting niet kunnen voorkomen.” 

Wat zijn dé dossiers het komende jaar?

“Voor verzekeraars absoluut Solvency. Dan is er nog de verkoop van de staatsbedrijven. Hoe zal dat gaan en hoe snel zal dat gaan? In 2014 zal duidelijk worden of consolidatie zal plaats vinden.Voor financieel adviseurs verwacht ik weinig nieuwe dossiers: met de nasleep van vakbekwaamheid en provisieverbod zijn ze nog wel even druk.”

CV

Aukje de Vries (1964) zit sinds 8 november 2012 voor de VVD in de Tweede Kamer. Ze is lid van de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Ze houdt zich bezig met de portefeuilles: toezicht financiële markten, corporate governance, staatsdeelnemingen, rijksuitgaven en het Waddengebied. Daarvoor was ze actief in de lokale politiek in Friesland.