Onderzoek naar decentralisatie taak Waddenveren naar provincies

ijdens het debat over de Waddenveren, heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries aan staatssecretaris Mansveld gevraagd om een onderzoek te doen aar het (op termijn) decentraliseren van de taak van de Waddenveren naar de provincies. In dit geval de provincies Noord-Holland en Fryslân. De VVD wil dat deze taak zo dicht mogelijk bij de eilanden wordt georganiseerd, bij de mensen waar het om gaat. Het busvervoer en regionale spoorlijnen zijn al succesvol gedecentraliseerd, dus dit is een logische vervolgstap volgens de VVD. Staatssecretaris Mansveld heeft toegezegd dat er een dergelijk onderzoek wordt gedaan.