Waddenveren: fors prijskaartje van 9 miljoen euro voor duidelijkheid

In deze langslepende kwestie rondom de Waddenveren is het uitgangspunt van de VVD altijd geweest dat de eilanders en ondernemers op de eilanden niet de dupe mogen worden van deze veerbotenoorlog. Het is mooi dat er nu duidelijkheid is, maar het heeft wel een fors prijskaartje, volgens VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries. Er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij Doeksen om het nu te waar te maken als het gaat om kwaliteit, prijs en dienstverlening.

Omrop Fryslân Radio >>

Spreektekst VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries - Algemeen Overleg Waddenveren d.d. 23 april 2014

In deze langslepende kwestie is uitgangspunt VVD altijd geweest dat de eilanders en ondernemers op de eilanden niet de dupe mogen worden van deze veerbotenoorlog. Het is mooi dat er nu duidelijkheid is, maar het heeft wel een fors prijskaartje. Er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij Doeksen om het nu te waar te maken als het gaat om kwaliteit, prijs en dienstverlening. De VVD wil van de staatssecretaris weten hoe dit nu geborgd is. € 9 miljoen De afgesproken € 9 miljoen is een fors bedrag dat moet worden opgehoest door de belastingbetaler, en waarom eigenlijk? De VVD wil weten waarop dit bedrag nu precies is gebaseerd. Tot nu toe is er alleen in algemene termen gesproken over claims, die er liggen en toekomstige claims. Dat is wat de VVD betreft te vaag. Graag een uitgebreidere onderbouwing en waarop dit bedrag is gebaseerd! Welke claims liggen er nu al? En heeft er een externe deskundige meegekeken naar de onderbouwing van de hoogte van het bedrag? Waarom was er een grond voor eventuele claims richting het ministerie? Juridische risico’s De Europese Commissie kan zelfstandig besluiten alsnog onderzoek te doen naar deze zaak. In de media is aangegeven dat er al een feitenonderzoek van de EC loopt. In de brief van de staatssecretaris leest VVD dat nog geen feitenonderzoek of iets dergelijk is. Wat is waar? De VVD wil verder van de staatssecretaris weten wat de gevolgen zijn, in brede zin dus ook buiten de concessie, als de Waddenzee niet meer beschouwd wordt al binnenwater. En waarom hoeft er volgens de staatssecretaris dan ook geen Europese aanbesteding plaats te vinden? Wat is “een passende mate van openbaarheid”? In de brief van 10 april jl. staat dat de juridische procedures zijn ingetrokken en dat het Europese Hof dus geen uitspraak meer hoeft te doen, maar dat dit aan het Hof is. Kan het Europees Hof zelf besluiten om alsnog uitspraak te doen? Wat zijn de risico’s op staatssteun? Waarom heeft de staatssecretaris in het voortraject geen overleg gehad met de EC? En wat is de status en uitleg van artikel 7.3 van de vaststellingsovereenkomst? Toekomst De VVD vraagt staatssecretaris Mansveld om een onderzoek te doen aar het (op termijn) decentraliseren van de taak van de Waddenveren naar de provincies. In dit geval de provincies Noord-Holland en Fryslân. De VVD wil dat deze taak zo dicht mogelijk bij de eilanden wordt georganiseerd, bij de mensen waar het om gaat. Het busvervoer en regionale spoorlijnen zijn al succesvol gedecentraliseerd, dus dit is een logische vervolgstap volgens de VVD. Staatssecretaris Mansveld heeft toegezegd dat er een dergelijk onderzoek wordt gedaan. Tot slot De VVD wil ook nog terug kijken. Welke fouten zijn er gemaakt? En hoe kunnen we zoiets in de toekomst voorkomen?