Bankenvisie: leverage ratio en loan to value (LTV)

De VVD wil dat de belastingbetaler niet meer op hoeft te draaien voor falende banken. De band tussen de financiële sector en de overheid moet worden door gesneden. Daarnaast is het ook belangrijk voor de VVD dat we zien dat de economie op dit moment licht aantrekt. Het herstel is nog kwetsbaar en we willen niet dat de economische groei juist in deze tijd geremd wordt. Want dat kost simpelweg banen! De VVD zoekt daarom de balans. De balans tussen een stabiele financiële sector, de regelgeving, voldoende kredietverlening en een gelijk speelveld voor ons bedrijfsleven.

Motie hefboomratio >>

Motie loan to value >>

Debat Tweede Kamer >>

Spreektekst plenair debat kabinetsvisie bankensector d.d. 20 mei 2014

Voorzitter, uit het algemeen overleg over de toekomst van de bankensector zijn voor de VVD nog twee hete hangijzers waar ik hier op in wil gaan.

De VVD wil dat de belastingbetaler niet meer hoeft op te draaien voor falende banken. De band tussen de financiële sector en de overheid moet worden door gesneden. Daarnaast is het ook belangrijk voor de VVD dat we zien dat de economie op dit moment licht aantrekt. Het herstel is nog kwetsbaar en we willen niet dat de economische groei juist in deze tijd geremd wordt. Want dat kost simpelweg banen!

De VVD zoekt daarom de balans. De balans tussen een stabiele financiële sector, de regelgeving, voldoende kredietverlening en een gelijk speelveld voor ons bedrijfsleven.

Er is sprake van een dreigende overregulering. Wat ik op dit moment zie gebeuren is dat Nederland extra maatregelen en buffers vraagt van banken, bovenop Europese regelgeving. Vervolgens maakt iedereen zich terecht druk of er voldoende krediet is voor ons MKB. En dat dan de overheid allerlei noodgrepen doet om de kredietverlening op gang te houden: actieplannen, stimuleringspakketten, Qredits, en ga zo maar door. Dat zijn crisismaatregelen en dat soort oplossingen hebben niet de voorkeur van de VVD. Wij staan voor een kleine overheid.

Natuurlijk moet je ook kijken naar alternatieve financieringsvormen. Ik ben dan ook blij dat op verzoek van de VVD gekeken wordt naar soepelere regels voor crowdfunding. Feit is gewoon dat het bancaire financieringskanaal de komende jaren nog cruciaal zal zijn voor bedrijfsleven, voor ons MKB. De VVD maakt zich al langer zorgen over die kredietverlening, zeker bij een aantrekkende economie, en niet alleen maar bij debatten over kredietverlening. Volgens de VVD kan en moet je dat niet geïsoleerd bekijken. Je moet ook kijken naar de gevolgen voor de kredietverlening van maatregelen die je neemt.

De minister van Financiën heeft op verzoek van de VVD recent een studie laten verrichten door DNB met scenario’s van economische groei in relatie tot de kredietverlening. In 3 van de 4 scenario’s komen banken middelen te kort om de kredietaanvraag te kunnen bedienen.Als we bijvoorbeeld licht hogere economische groei hebben van 1,4% met een sterk toenemende kredietvraag is er al een probleem. Dat wil de VVD niet. We zien een dreigende overregulering, stapeling van financiële eisen en een ongelijk speelveld. Als we dat afzetten tegen het totale pakket aan maatregelen dat op Europees niveau in gang is gezet, met bail in, resolutie, herstel en afwikkeling, ex ante DGS, de buffers die al verhoogd worden, en waar de VVD volledig achter staat. Dan zegt de VVD laat dat pakket nu eerst eens de tijd krijgen om haar werk te doen. In plaats van zoals na elke crisis en elke ramp in de kramp schieten van als maar meer regels! Dat is niet goed voor onze bedrijven, en niet voor ons MKB!

De nieuwe eis voor een leverage ratio staat voorlopig op 3%, over een paar jaar wordt dat opnieuw bekeken. En dat is wat de VVD betreft prima. Maar dus nu niet een extra verhoging, en zeker niet een eenzijdige verhoging.

Voorzitter, ik wil de minister verder natuurlijk bedanken voor de toezegging in het algemeen overleg om dit jaar onderzoek te doen naar de dreigende overregulering, de administratieve rompslomp en stapeling van financiële eisen in de financiële sector. We krijgen steeds meer signalen dat het fors begint te knellen, zeker ook bij de kleinere instellingen.

In de visie wordt daarnaast een voorschot genomen op een verlaging van de loan-to-value naar 80%. De VVD wil rust op de woningmarkt en dit leidt weer tot onzekerheid en hangt toch boven de markt. De VVD vindt dat de markt dit zelf kan regelen en producten met meer risico en een hogere LTV gewoon gaan beprijzen. Dus een andere hypotheekrente bij 80% LTV of 100% LTV. De VVD vindt het belangrijk om het starters op de woningmarkt niet onmogelijk te maken om een huis te kopen! Dat is wat met deze regel gebeurt!

Tot slot, voorzitter, de financiële sector zelf. Het vertrouwen in de financiële sector is nog ver te zoeken. Dat kan de overheid niet alleen met meer regels, strenger toezicht of strafrecht afdwingen. De overheid kan ook niet elk risico wegnemen. De financiële sector is nu vooral zelf aan zet. Geen onverantwoorde risico’s nemen, geen grootheidswaanzin en zeker wel elkaar aanspreken op zaken die niet door de beugel kunnen. Dat moet de norm zijn. De verandering zal toch primair vanuit de bankensector zelf moeten komen! Pas dan komt de door de VVD gewenste vrije, stabiele en dienstbare bankensector die op eigen benen kan staan in zicht.