Accountancy: verplichte kantoorroulatie van 8 naar 10 jaar

Recent is EU-regelgeving aangenomen waarbij de termijn voor verplichte kantoorroulatie van accountants is vastgesteld op tien jaar, wat afwijkt van de Nederlandse regelgeving met acht jaar. Daarmee is er geen speelveld voor het bedrijfsleven. De VVD wil niet dat Nederlandse bedrijven hogere (administratieve) lasten hebben. De VVD wil daarom de termijn voor verplichte kantoorroulatie zo snel mogelijk in de Nederlandse wetgeving vaststellen op tien jaar, en Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft daartoe een motie ingediend.

Debat Tweede Kamer >>>

Spreektekst VAO Accountancy d.d. 20 mei 2014

De VVD wil allereerst een motie indienen over de kantoorroulatie, om bedrijven zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Er is recent EU-regelgeving aangenomen waarbij het termijn voor verplichte kantoorroulatie van accountants is vastgesteld op 10 jaar en dit wijkt af van de Nederlandse regelgeving met 8 jaar. Daarmee is er geen speelveld voor het bedrijfsleven en de (administratieve) lasten voor Nederlandse bedrijven worden hoger. De VVD wil dat bedrijven zo snel mogelijk definitief duidelijkheid hebben, omdat veel bedrijven vooruitlopend al zijn begonnen met het zoeken van een nieuwe accountant. En de VVD verzoekt de regering de termijn voor verplichte kantoorroulatie zo snel mogelijk in de Nederlandse wetgeving vast te stellen op 10 jaar (in combinatie met een termijn voor partnerroulatie na 5 jaar en een afkoelingsperiode van 4 jaar).

De VVD vindt het verschil in systematiek van Nederland en de EU ingewikkeld. Nederland werkt met een lijst wat wel mag en EU wat niet mag. Dat maakt het nodeloos complex voor bedrijven. De VVD zou dit graag anders zien. Nationale toezichthouders kunnen dit ook nog eens verschillend uitleggen. De VVD zal dit kritisch volgen de komende tijd en kijken of er zich problemen voor doen. En we vragen de minister om met zijn EU-collega’s in gesprek te gaan over het stroomlijnen van de interpretaties van deze regelgeving.

Tot slot, de VVD is blij met de toezegging van de minister in het AO dat het kabinet komt met een voorstel voor verlenging van de verjaringstermijn. Wanneer kan dit voorstel naar de Tweede Kamer komen?