Open data - open spending: openbaar subsidieregister Rijk

Transparantie is cruciaal als het gaat om de besteding van ons belastinggeld. De VVD ziet kansen voor open data en open spending. Volgens de VVD moet er daarom structureel een openbaar subsidieregister (open data). De Tweede Kamer heeft een belangrijke controlerende rol, maar met open data worden 17 miljoen Nederlanders controleur van de regering, net als onderzoeksbureaus, universiteiten, journalisten. Minister Dijsselbloem heeft op verzoek van de VVD toegezegd dat er zo’n openbaar subsidieregister komt.

Het is teleurstellend dat de Algemene Rekenkamer in haar Trendrapport Open Data constateert dat er niks gebeurt als het gaat om open data bij het onderdeel verantwoording. In 2013 zijn alle subsidies van het Rijk eenmalig als open data beschikbaar zijn gesteld. De VVD wil dat er structureel een openbaar subsidieregister komt. Minister Dijsselbloem heeft dat toegezegd op verzoek van de VVD. Daarnaast heeft de minister ook toegezegd dat hij bij de Miljoenennota in september 2014 zal komen met plannen te komen om de ambitie voor open data in te vullen als het gaat om begroting en verantwoording.