Bezoek tunnel en overweg Hurdegaryp

WerkbezoekVVDHurdegaryp - fotograaf Johannes Bosgra 1 van 1Op 9 mei 2014 brachten de VVD Tweede Kamerleden Betty de Boer en Aukje de Vries een bezoek aan Hurdegaryp voor de plannen voor een tunnel en de overweg. Ook de VVD Tytjerksteradiel was aanwezig. Bron Omrop Fryslân: Hurdegaryp komt opnij yn aksje foar in ûndergrûnse spoartunnel. Der binne op dit stuit faak opstoppingen by de spoaroergong tusken Hurdegaryp en Tytsjerk. Doarpsbelang Hurdegaryp striidt al jierren foar in oplossing. In spoartunnel dy't oanslút op 'e Sintrale As soe Hurdegaryp yn ien kear alle problemen oplosse.

Omrop Fryslân Radio >>>