Verkoop Reaal met transparant en open proces

Doel van de overheid is niet om banken of verzekeraars in bezit te hebben. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vindt dat Reaal en ASR snel, maar verantwoord weer verkocht moeten worden. Bij een concurrerende verzekeringsmarkt horen geen staatsbedrijven. De VVD wil daarnaast dat zoveel mogelijk van het geïnvesteerde belastinggeld terug komt. Daarvoor is er een transparant en open proces nodig bij de verkoop.

Reportage RLT Z (vanaf 02:45) >>

Wat voorligt is zeker geen droomscenario voor de VVD, want een verzekeraar in staatshanden zou mee gaan bieden met commerciële partijen. Met name over de dubbelrol van NLFI (waar aandelen van ASR en Reaal zijn onder gebracht) wil de VVD meer duidelijkheid van de minister. Het moet te allen tijde een transparant en eerlijk proces zijn. De VVD heeft verder nog vragen het feit dat er voldoende concurrentie moet blijven op de verzekeringsmarkt in Nederland.

De VVD wil ook duidelijkheid over het vervolgproces voor de verkoop van ASR. Want de VVD wil dat de minister tempo houdt als het gaat om de verkoop van dit soort staatsbedrijven.

Algemeen Overleg 26 juni 2014:

Verzekeren en bankieren zijn geen overheidstaken. Daarom moeten Reaal en ASR uiteindelijk voor 100% verkocht worden. De verkoop moet snel en verantwoord gebeuren, waarbij het geïnvesteerde belastinggeld zoveel mogelijk terug komt. Wat voorligt is geen droomscenario voor de VVD. De VVD zou liever zien dat ASR eerst wordt verkocht en daarna pas een eventueel bod op Reaal. Daarom heeft de VVD eerst nog behoorlijk wat vragen.

De afspraak was dat er in maart 2014 een voorstel zou komen voor verkoop van Reaal. Het is inmiddels eind juni. Waarom heeft dit zo lang geduurd? Want nu is er haast bij om Reaal te verkopen en kan de Tweede Kamer eigenlijk alleen maar “ja” of “ja” zeggen. Een andere oplossing of optie is niet meer haalbaar. Er zit tijdsdruk op de verkoop van Reaal vanuit Europese Commissie. Deze is behoorlijk bepalend voor keuzes die gemaakt worden. Wat is deadline van EC?

SNS moet een overbruggingskrediet van € 1,1 miljard van Nederlandse staat aflossen met de verkoop van Reaal. Wat is de verwachte opbrengst verkoop Reaal? Is er ook een minimumprijs die de minister heeft? En is er al zicht op de interesse? Is er ook interesse uit het buitenland? Of worden deze afgeschrikt door het woekerpolisdossier?

De VVD wil ASR ook zo snel mogelijk verantwoord verkopen. Dus tempo maken! De minister blijft over tijdpad nog vaag, want hij zegt na Reaal en NN de Tweede Kamer te informeren over nadere uitwerking verkoopproces ASR. Wat wordt het streven en het moment om ASR te verkopen? [Antwoord Minister: 2015]

Een lastig punt voor VVD is meebieden van ASR bij Reaal. ASR is in staatshanden en gaat vanuit die situatie concurrentie aan met commerciële partijen. Wat zijn voornaamste redenen voor minister om ASR mee te laten bieden?

En dan de financiering door ASR. Enerzijds wordt extern geld gebruikt, maar anderzijds wil men een financier aantrekken die een deel van de aandelen van ASR krijgt. Daarmee verwateren de aandelen van de Nederlandse Staat. Wat is het maximaal toegestane percentage voor de minister? [Antwoord Minister: 20 tot 40%]

Welke gevolgen heeft de verwatering uiteindelijk voor de te realiseren opbrengst van verkoop ASR? Kan het belastinggeld nog terug verdiend worden? Financier treedt alleen toe als ASR winnende bod doet. Waarom wordt dit zo expliciet gesteld? Zijn er ook andere mogelijkheden?

De VVD zet vraagtekens bij de dubbelrol van NLFI. NL Financial Investments beheert de aandelen van ABN AMRO, SNS, Reaal én ASR voor de Nederlandse Staat. De VVD wil weten of er voldoende waarborgen zijn voor een onafhankelijk en transparant proces? Potentiële bieders hebben recht op gelijke informatie en behandeling. Er zijn weliswaar interne maatregelen genomen (scheiding kantoor, ICT, personeel). Maar in de hoofden van de mensen zit juist alle informatie! Potentiële bieders moeten vertrouwen in het proces hebben en in het feit dat ze een eerlijke kans maken.

De VVD wil waarborgen voor een fair proces, en een vorm van onafhankelijk toezicht. Kan de minister dat toezeggen? [Antwoord Minister: monitoring trustee EC krijgt die rol]

De VVD begrijpt de wens en noodzaak voor consolidatie. Maar VVD wil niet situatie zoals bij bankensector met te weinig concurrentie. Hoe waarborgt minister voldoende concurrentie in de toekomst? Welke rol spelen AFM, DNB en ACM daarin? Hoe wegen ze dat mee? Heeft er al vooroverleg plaats gevonden? Een andere Nederlandse verzekeraar mag ook de financier zijn voor de koop van Reaal door ASR en dus aandeelhouder worden bij ASR. Concurrentie te beperkt?