VVD, PvdA en CDA: hou molen Windlust (Burum) op de monumentenlijst

Eerder stelde een aantal Friese Kamerleden, waaronder VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries, vragen over de molen Windlust in Burum. Maandag 8 september 2014 vindt er een overleg plaats in de Tweede Kamer over verschillende culturele onderwerpen, waaronder de monumentenstatus van molen Windlust. VVD, PvdA en CDA zijn het niet eens met de beslissing van minister Bussemaker (Cultuur) dat de afgebrande en weer opgebouwde molen in Burum niet langer op de Rijksmonumentenlijst te plaatsen. VVD-woordvoerder cultuur Arno Rutte zal mede namens PvdA en CDA daarover een motie indienen.

‘Er lag een goed advies van de Raad voor de Cultuur om de Rijksmonumenten status te behouden. Erg jammer dat de minister dat niet heeft aangegrepen om de Rijksmonumentenstatus te behouden’ aldus drie woordvoerders. ‘Erfgoed moet je in zijn totaliteit bekijken. Dus niet alleen naar de molen, maar ook naar haar plaats in het landschap en de functie in de samenleving’. De indieners van de motie willen dat de minister dit uitgangspunt dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zelf heeft geformuleerd, vasthoudt. Met de steun van de drie partijen is de motie verzekerd van een Kamermeerderheid.