Rapport over parlementair budgetrecht in Europees perspectief

Aanbieden rapportVVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries overhandigde als voorzitter van de werkgroep dinsdag 9 september het eindrapport “Aandacht voor het parlementair budgetrecht in Europees perspectief” aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg. Vanwege de vele ontwikkelingen op dit vlak heeft de commissie Rijksuitgaven eind 2013 besloten tot het instellen van een werkgroep, met als doel het inzicht van de Tweede Kamer over het nationaal budgetrecht te vergroten. In het rapport wordt ingegaan op het Europees Semester, de Europese noodfondsen en de verantwoording over de EU-begroting.

Rapport >>

 

 

 

HK20140909-3694

HK20140909-3706

 

De commissie voor de Rijksuitgaven zet zich in voor de versterkte controle en verantwoording van Europese middelen. Dat geldt voor de Europese noodfondsen en de besteding van Europees geld in de lidstaten. Tevens besteedt de commissie aandacht aan de ontwikkelingen op het terrein van begrotingsdiscipline en macro-economisch toezicht, zoals dat vorm krijgt in het Europees Semester. Vanwege de vele ontwikkelingen op dit vlak heeft de commissie eind 2013 besloten tot het instellen van een werkgroep, met als doel het inzicht van de Tweede Kamer over het nationaal budgetrecht te vergroten.

In het rapport wordt ingegaan op het Europees Semester, de EU-noodfondsen en de verantwoording over de EU-begroting. Belangrijke conclusies zijn:

-          De Europese regelgeving doet geen inbreuk op het nationale budgetrecht;

-          Het Europees semester heeft tot meer transparantie in het nationale begrotingsproces geleid;

-          Onafhankelijke controle op het beheer van de noodfondsen zal aandachtig bewaakt moeten worden;

-          De verantwoording van Europees geld door de diverse lidstaten moet echt beter, waarbij tevens van belang is dat Brusselse regelgeving wordt vereenvoudigd en controle- en auditpraktijken, nationaal en Europees, beter op elkaar worden afgestemd.

In het rapport wordt onder meer aandacht besteed aan het in de discussie regelmatig terugkerende vraagstuk of Prinsjesdag vervroegd zou moeten worden. Een van de conclusies in het rapport is – mede recente Europese regelgeving in beschouwing nemend - dat in de huidige omstandigheden absoluut geen noodzaak is voor het verplaatsen van Prinsjesdag of de Algemene Politieke Beschouwingen en Algemene Financiële Beschouwingen naar het voorjaar.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Aukje de Vries (voorzitter,VVD)

Yasemin Cegerek (PvdA)

Eddy van Hijum (CDA)