Bankierseed moet geen te massaal karakter krijgen

Vanouds is er een grote terughoudendheid met betrekking tot een verplichte, en dus wettelijke, eed of belofte. De vraag is of met de zeer forse uitbreiding van de bankierseed in de Wijzigingswet Financiële Markten 2015 nog wel het geval is. De VVD is van mening dat als de groep die een eed of belofte af moet leggen te groot wordt. De betekenis van de eed of belofte kan door het massale karakter aan betekenis verminderen. Daar komt bij dat het voor kleinere ondernemingen onevenredig belastend kan zijn.

 

NU.nl - Dijsselbloem houdt vast aan nieuwe bankierseed >>

Parool - VVD wil geen uitbreiding bankierseed >>

Trouw - VVD wil geen uitbreiding bankierseed >>

AMWeb - VVD vindt uitbreiding bankierseed te ver gaan >>

Elsevier - VVD: Uitbreiding bankierseed gaat te ver >>

De VVD wil de groep daarom niet te groot maken. Ook zonder de eed of belofte moeten de medewerkers in de financiële sector zich dienstbaar en integer opstellen. En een eed of belofte zorgt er niet voor dat mensen zich anders of beter gaan gedragen dan in het verleden, het heeft meer een symbolische waarde. De cultuuromslag moet vanuit de sector zelf komen. Daar draagt een (bankiers-)eed of belofte voor de koffiejuffrouw van de bank niet aan bij.

Het wettelijk verankeren dat alle bankmedewerkers zijn onderworpen aan de bankierseed gaat veel verder dan het oorspronkelijke wetsvoorstel van Minister Dijsselbloem waarbij alleen medewerkers met een hoog risicoprofiel of klantcontact wettelijk verplicht onder de bankierseed vallen. Als de banken zelf een bankierseed bij alle medewerkers willen afnemen is dat een vrije keuze, maar het wettelijk veranderen daarvan is een stap te ver. De per 1 januari 2013 ingevoerde bankierseed en het oorspronkelijke voorstel in de wijzigingswet om de bankierseed uit te breiden en in te voeren voor medewerkers die het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden of die financiële diensten verlenen blijft wel intact. Hierover zal de VVD een amendement indienen.