Betalingsverkeer: nummerportabiliteit en pinautomaten

Jaarlijks vindt er een Algemeen Overleg Betalingsverkeer plaats met dit keer een groot aantal onderwerpen: nummerportabiliteit, pinautomaten, rood staan, bancaire vergoedingen, internetbankieren, iDeal, pinbetalingen, SEPA/IBAN en interbancaire vergoedingen. De VVD wil dat het onderzoek in Europa over nummerportabiliteit zo snel mogelijk wordt uitgevoerd en niet in 2019. Dit maakt overstappen makkelijker. Als het gaat om pinautomaten kiest de VVD voor betere en vooral tijdige communicatie en overleg door de banken met iedereen die het raakt, ondernemers, bewoners, etc. en maatwerkoplossingen.

ALGEMEEN

De concurrentie in de bankensector in Nederland is op dit moment beperkt. Daarom zijn er extra toetreders nodig. Willen deze ook echt een plek verwerven op de markt dan is het nodig om overstappen naar een andere bank makkelijker te maken. Overstappen gebeurt nu weinig en is lastig. De Minister verwijst in de kabinetsreactie op het ACM-rapport over toetredingsdrempels als het gaat om overstappen naar de Betaalvereniging, die al stappen zou zetten voor het vergroten van de bekendheid van de overstapservice. Het standpunt van de Betaalvereniging is echter weinig ambitieus en toch wel wat teleurstellend. Eigenlijk zien ze de consument sowieso niet overstappen. Alsof de kosten van een betaalrekening de enige reden is om over te stappen. Dat kunnen ook heel andere redenen zijn. De VVD wil meer ambitie bij de banken en betaalvereniging zien om de overstapservice pro-actief onder de aandacht te brengen. Nummerportabiliteit kan bijdragen aan makkelijker overstappen. In Europa zal uiterlijk in 2019 een kosten-batenanalyse uitgevoerd worden naar de invoering van nummerportabiliteit. De VVD wil dat dit snel en dus ver voor 2019 gebeurd.

PINAUTOMATEN

De VVD begrijpt de zorg van inwoners en dorpen waar de laatste pinautomaat verdwijnt, want het is nog steeds een belangrijke voorziening, omdat cash geld nog steeds een belangrijke rol heeft. Als het gaat om pinautomaten kiest de VVD voor betere en vooral tijdige communicatie en overleg door de banken met iedereen die het raakt, ondernemers, bewoners, etc. en maatwerkoplossingen, zoals stimuleren betalen met betaalpas en/of mobiele telefoon, in winkels plaatsen van “in store” geldautomaten, bijpinnen in winkels, aan huis laten bezorgen van contant geld, etc.). Mijn ervaring is dat als het gesprek wordt aangegaan dat men er dan vaak wel uit komt. Zie bijvoorbeeld de pinautomaat in Menaam. Maar dan moeten banken wel ook alternatieve mogelijkheden, zoals YourCash in winkels, ook tijdig betrekken bij zo’n proces. De VVD is dus geen voorstander van het wettelijk vastleggen van een norm van bijvoorbeeld 5 km afstand. De wereld van het geld verandert nog steeds snel, er zijn veel innovaties, dus een statische en generieke norm en aanpak is niet effectief.

ROOD STAAN

Het rapport in opdracht van de ACM is helder. De VVD ziet dan ook geen aanleiding om het wettelijk maximum (nu 15%) voor het rood staan te veranderen. De transparantie rondom de rood staan tarieven is in Nederland ook al hoog. Ingrijpen zal waarschijnlijk gepaard gaan met tegengestelde effecten. Zoals een lager tariefplafond dat consumenten kan schaden die niet of weinig rood staan, het kan ook leiden tot een stijging van de vraag naar roodstand en striktere acceptatievoorwaarden voor consumenten met het hoogste risico, en de beschikbare alternatieven, zoals flitskrediet, zijn voor consumenten ook minder gunstig.

MAATSCHAPPELIJK OVERLEG BETALINGSVERKEER

De discussie bij het algemeen overleg doet vermoeden dat het verschrikkelijk slecht gesteld is met het betalingsverkeer. Maar Nederland heeft in verhouding tot andere landen, een goed, efficiënt en betrouwbaar betalingsverkeer. De beschikbaarheid van betalingsverkeer is in Nederland al heel erg hoog, met 99,6% bij bijvoorbeeld internetbankieren. Bij de storingen is het wel belangrijk dat er alternatieven voorhanden zijn. Er worden door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer nog verbeterpunten op het vlak van internetbankieren, iDEAL en de pinbetaling geconstateerd. Deze moeten snel opgelost worden.

De Betaalvereniging en DNB presenteren in november 2014 de eerste uitkomsten van het sneller verwerken van betaaltransacties. De VVD gaat er vanuit dat de ondernemersorganisaties daarbij worden betrokken! De VVD wil graag weten wat de actuele stand van zaken is met betrekking tot de fallbackoplossing voor storingen in het pinkanaal (hierover wordt al sinds 2011 gepraat).

SEPA

Met ingang van 1 augustus 2014 moet iedereen zijn overgestapt naar SEPA (o.a. IBAN). De VVD wil weten welke problemen er nog zijn bij het bedrijfsleven, het MKB, enn hoe die evt. opgelost worden. Er waren ook hoge percentage storneringen. Dit levert bedrijven veel extra werk en kosten op. Om dit op te lossen zou bij alle banken een gelijke wijze van fiattering en revolvering van aangeboden incasso’s en harmonisaties van foutcodes en foutcode situaties nodig zijn. Is hier inmiddels een oplossing voor?

VERORDENING INTERBANCAIRE VERGOEDINGEN

Bij de Verordening Interbancaire Vergoedingen maakt het bedrijfsleven zich zorgen over het gelijke speelveld voor alle spelers op de betaalmarkt. American Express, Diners Club en PayPal lijken buiten de scope van het voorstel te vallen. Hoe zorgt de regering ervoor dat er een gelijk speelveld voor alle aanbieders van betaalkaarten komt? De VVD is natuurlijk voorstander van een gelijk speelveld.