Werkbezoek EY: zelf een accountantscontrole doen

Tijdens een werkbezoek aan EY voerde VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries een accountantscontrole uit. Aukje de Vries: “Het is goed om op deze manier te zien welke dilemma’s een accountant in de praktijk tegenkomt, voor meer inzicht in dit vakgebied. Ik vind het dan ook belangrijk dat de externe communicatie met diverse stakeholders en de samenleving over de rol en het vak van accountant wordt verbeterd. Duidelijk moet zijn wat men wel en niet van een accountant kan of mag verwachten. Daarbij is een cultuuromslag nodig voor een onafhankelijkere opstelling van de accountant om het vertrouwen terug te krijgen. De sector is nu zelf aan zet!”

Website EY >>