Manipulatie financiële benchmarks (zoals Libor) wordt strafbaar

Bij het debat over de Libor-affaire bij Rabobank heeft de VVD het gesjoemel met Libor en Euribor sterk veroordeeld. Wat de VVD betreft horen frauderende handelaren en betrokkenen te worden vervolgd via het strafrecht. Personen die oplichten en frauderen horen te worden berecht. Voor de andere tienduizenden mensen die bij de Rabobank hun werk naar eer en geweten doen, is de Libor-affaire ook een klap in het gezicht. De VVD wil dat manipulatie met dit soort rentetarieven ook strafrechtelijk kan worden aangepakt en heeft daarom een motie ingediend. De VVD is blij dat de VVD-motie bij dat debat zo snel wordt uitgevoerd. Naar aanleiding van de VVD-motie is in de Wijzigingswet Financiële Markten 2015 namelijk nu al een wetswijziging opgenomen om manipulatie van financiële benchmarks (zoals Libor, Euribor) te verbieden en sterafbaar te stellen.