Goede verantwoording EU-middelen blijft noodzakelijk

Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer, waarschuwt dat het Nederlandse kabinet zich isoleert met het elk jaar weer aandringen op een 'nationale verklaring' over de juiste besteding van EU-geld. De VVD-Tweede Kamerleden Mark Verheijen en Aukje de Vries hebben daarover vragen gesteld aan de minister van Financiën. De VVD is van mening dat de besteding van het Europese geld goed moet gebeuren, het gaat om belastinggeld. En dat de lidstaatverklaring daar een goede manier voor is.

Vragen en antwoorden >>

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Verheijen (VVD) aan de minister van Financiën

1. Heeft u kennis genomen van de uitspraken van de heer Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer, inzake de verplichte lidstaatverklaring? (“Controles op EU-subsidies moeten slimmer”, NU.nl, 30 september 2014) Wat vindt u van deze uitspraken?

2. In het rapport ‘Budgetrecht in Europees perspectief’ wordt gesteld dat de komende jaren meer aandacht besteed moet worden aan het wegnemen van politieke en administratieve belemmeringen om tot Nationale Verklaringen door alle lidstaten te komen. Hoe gaat het kabinet zich daarvoor inzetten?

3. Deelt u de mening dat de Europese Rekenkamer haar controle-inzet zou kunnen verleggen naar lidstaten die in dit opzicht minder goed werk leveren, waarbij meer inspanning plaatsvindt bij lidstaten die hun controle nog niet op orde hebben of die daarover minder transparant zijn, en goed gedrag belonen en slecht gedrag sanctioneren?

4. De heer Brenninkmeijer waarschuwt voor een “isolatie” van Nederland. Deelt u deze analyse en heeft dit op enigerlei wijze negatieve gevolgen voor Nederland?

5. Bent u bereid onverminderd door te gaan met het pleiten voor de invoering van een verplichte lidstaatverklaring? Bent u bereid u in te zetten voor het openbaar en inzichtelijk maken van de verantwoordingsdocumenten in het kader van het Financieel Reglement van de EU-begroting en dat deze niet onder ambtelijke, maar onder politieke verantwoordelijkheid worden opgesteld?