Minder regeldruk voor middelgrote bedrijven

In reactie op een motie van Tweede Kamerleden Eddy van Hijum (CDA) en Aukje de Vries (VVD) over het verhogen van de vrijstellingsgrens voor de verplichte controle van de jaarrekening bij het VAO accountancy, heeft minister Opstelten aangegeven dat hij de grensbedragen wil verhogen voor middelgrote bedrijven. Deze bedrijven kunnen dan ook gebruik maken van de vrijstellingen die de richtlijn jaarrekening aan kleine rechtspersonen biedt. Dit heeft niet alleen betrekking op de accountantscontrole maar bijvoorbeeld ook op het opmaken van een verkorte balans en winst- en verliesrekening. Voor de bedrijven levert dit een administratieve lastenverlichting op.

Brief aan Tweede Kamer >>

BNR "Minder regeldruk voor middelgrote bedrijven" >>