Schriftelijke vragen effecten eenzijdig verhogen hefboom ratio in Nederland

Het Financieele Dagblad had op 8 oktober 2014 het artikel "Eis Haagse politiek ontmoedigt vervroegd aflossen hypotheek". Daarin wordt gesteld dat het eenzijdig verhogen van de leverage ratio voor banken in Nederland ervoor zorgt dat mensen hun hypotheek minder snel vervroegd aflossen en dat de hypotheekrente hoger blijft, omdat het niet meer nuttig is om het risico in te prijzen. VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Roald van der Linde hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën, aangezien de VVD dit een ongewenst effect zou vinden.

Antwoorden >>

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries en Roald van der Linde (beide VVD) ten aanzien het artikel ‘Eis Haagse politiek ontmoedigt vervroegd aflossen hypotheek’ uit het Financieele Dagblad van 8 oktober 2014 aan de Minister van Financiën

1.
Is de minister bekend met het bericht ‘Eis Haagse politiek ontmoedigt vervroegd aflossen hypotheek’ uit het Financieele Dagblad van 8 oktober 2014? Wat vindt de minister van dit artikel en deelt hij de conclusies uit het artikel?

 

2.
Wat vindt de minister van het ongewenste effect dat vervroegd aflossen van de hypotheek minder aantrekkelijk wordt, gelet op al de hoge private schulden in Nederland?

3.
In hoeverre vindt de minister het een gewenst effect dat er een hogere hypotheekrente blijft, ook al wordt er afgelost en is er minder risico, terwijl de hypotheekrente in Nederland al hoog is? In hoeverre deelt de minister de mening dat risico juist ingeprijsd moet worden en het verhogen van de leverage ratio daarop juist een nadelig effect heeft?

4.
In hoeverre is er bij het eenzijdig verhogen van de leverage ratio door Nederland rekening gehouden met dit effect?

5.
Welke effecten en gevolgen heeft het eenzijdig verhogen van de leverage ratio nog meer, onder andere ook op welke producten?