EU: voor 20e jaar geen goedkeurende verklaring

Europese Rekenkamer

Het is absurd dat er voor het 20e jaar op rij geen goedkeurend oordeel is bij de besteding van de EU-middelen, aldus Tweede Kamerlid Aukje de Vries. Het percentage fouten is met 4,7% nog steeds veel en veel te hoog. Een groot deel van de fouten worden gemaakt door de lidstaten zelf. Daarom is de VVD een groot voorstander van een verplichte Nationale Lidstaatverklaring, zoals Nederland deze ook jaarlijks afgeeft over de besteding van de Europese middelen.

Vandaag De Dag - WNL >>

De VVD wil dat landen die wel goed werk leveren, te maken krijgen met aantoonbaar minder controleverplichtingen. De Europese Rekenkamer kan haar focus dan verleggen naar landen die minder goed werk leveren.

De foutenpercentages moeten ook per lidstaat inzichtelijk en voor het publiek openbaar worden gemaakt. Dan is duidelijk welke lidstaten goed of slecht scoren en die kunnen daarop aangesproken worden.

De VVD vindt het verder verkeerd dat lidstaten de mogelijkheid hebben om foute besteding van Europese subsidies te herstellen, dergelijke fouten zouden niet beloond moeten worden, maar juist gesanctioneerd.