Schriftelijke vragen over bericht dat gebrek aan MKB-krediet groei remt

Op 26 november 2014 bericht Het Financieele Dagblad dat gebrek aan MKB-krediet de groei van Nederland remt. VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries (financiële markten) en Erik Ziengs (MKB) hebben hierover vragen gesteld aan de ministers van Financiën en Economische Zaken. De VVD zou dit namelijk een heel slechte zaak vinden; het MKB is immers de banenmotor. Eerder heeft de VVD hier haar zorgen ook al over geuit naar aanleiding van een, op verzoek van de VVD, uitgevoerd onderzoek door De Nederlandsche Bank naar scenario's van economische groei in relatie tot kredietverlening.

Antwoorden >>

 Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Ziengs (beiden VVD) aan de ministers van Financiën en Economische Zaken over het bericht Gebrek aan MKB-krediet remt groei Nederland

1.
Kent u het bericht Gebrek aan MKB-krediet remt groei Nederlandin het Financieele Dagblad van 26 november 2014 met de informatie van de OESO dat tekortschietende kredietverlening aan het MKB de economie afremt?

2.
Deelt de minister de analyse en conclusies van het OESO-rapport op dit punt? Wat vindt de minister van het feit dat de economische groei in Nederland wordt geremd door MKB-krediet? Wat zou de groei kunnen zijn indien de kredietverlening aan het MKB niet tekort schiet (prognose voor 2015 en 2016 is nu 1,4% en 1,6%)?

3.
Welke conclusies trekt de minister uit het feit dat nu wellicht één van de vier begin dit jaar gepresenteerde scenarios werkelijkheid wordt? De minister liet DNB immers eerder, op verzoek van de VVD, een studie verrichten naar scenarios van economische groei in relatie tot de kredietverlening, waarbij banken in drie van de vier scenarios middelen te kort komen om de kredietaanvraag te kunnen bedienen. (Als er bijvoorbeeld licht hogere economische groei is van 1,4%, met een sterk toenemende kredietvraag, is er al een probleem.)

4.
Wat doet de minister in het licht van dit bericht met de bij de behandeling van de Tijdelijke Wet Resolutieheffing 2014 aangenomen motie van VVD en CDA, waarin de regering wordt verzocht in te grijpen om de kredietverlening minder te belasten als de groei van de kredietverlening aan het MKB enkele opeenvolgende kwartalen negatief is en/of acuut krimpt?

5.
Wat vindt de minister van het feit dat een ECB-survey on the access of finance in the eurozonevan 12 november 2014 aangeeft dat het netto-percentage van afwijzing van MKB-leningen in Nederland het hoogste is met 39%, na Griekenland met 27%? Wat is daarvan de oorzaak?

6.
Is de minister het eens met de Europese Centrale Bank (ECB), die bij de presentatie van de resultaten van de Comprehensive Assessment van de grote Europese banken heeft aangegeven dat de bankbalansen geen beperkende factor meer zijn voor de kredietverlening? Zo nee, waarom niet?

7.
Welke mogelijkheden en welke maatregelen zijn er (mogelijk) om te zorgen dat banken meer MKB-krediet kunnen gaan verstrekken c.q. welke (koppen op) Nederlandse regels (of gebruik van lidstaatopties) beperken het verlenen van MKB-krediet op dit moment? In hoeverre heeft het eenzijdig verhogen van de hefboomratio naar 4% voor alleen Nederlandse banken een extra negatief effect op de mogelijkheden voor banken om krediet te kunnen verstrekken?