Waddenzee: vaargeul Ameland en meer

Over de vaargeul Holwerd – Nes wordt al lang gesteggeld: de veerboot naar Ameland heeft vaak vertraging en er wordt naar elkaar gewezen voor oorzaken. VVD wil van de minister een analyse van de problemen en welke oplossingen daarvoor zijn. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Als de treinen van NS niet op tijd rijden, hebben we in de Tweede Kamer spoeddebatten; als de boot naar Ameland niet op tijd vaart lijkt het wel of we dat bijna normaal vinden." De minister heef toegezegd de Tweede Kamer hierover voor 1 mei a.s. te informeren.

Leeuwarder Courant - vaargeul Ameland >>>

 

De Wadden is niet alleen een bijzonder en uniek natuurgebied, het is meer dan dat. Het is een thuis voor eilanders en het is waar ondernemers hun brood verdienen. Het unieke karakter betekent niet dat de ontwikkeling in het gebied stilstaat of op slot moet komen te zitten. Het is natuur, maar ook zeker economie, er moet ruimte zijn om te ondernemen.

 

De VVD is positief over het feit dat er gewerkt gaat worden als één beheerder in het gebied. Er komt één inrichtings- en beheerplan. Wat de VVD betreft moet/mag dit niet leiden tot allemaal nieuwe plannen. Aan de bestaande plannen zoals beheerplan Natura 2000 is lang genoeg gewerkt.

De VVD vindt dat de informatievoorziening richting ondernemers snel beter moet worden. Ondernemers worden nu af en toe van het kastje naar de muur gestuurd en regels zijn onduidelijk. In overleg met de ondernemers moet gekeken worden op welke wijze  de informatievoorziening het beste kan worden verbeterd. De VVD vindt het logisch om dit via bestaande ondernemersloketten te doen. De minister heeft toegezegd dit te zullen verbeteren.

Over de vaargeul Holwerd – Nes wordt al lang gesteggeld, de veerboot naar Ameland heeft vaak vertraging, er wordt naar elkaar gewezen voor oorzaken. VVD wil van de minister een analyse van de problemen en welke oplossingen daarvoor zijn. Als de treinen van NS niet op tijd rijden, hebben we in de Tweede Kamer spoeddebatten, als de boot naar Ameland niet op tijd vaart lijkt het wel of we dat bijna normaal vinden. De minister heef toegezegd de Tweede Kamer hierover voor 1 mei a.s. te informeren.

De VVD is voor snelvaren op bepaalde daartoe aangewezen plekken en ook voor de mogelijkheid om het naar de nacht uit te breiden voor specifieke gevallen. Dit moet dan natuurlijk ook gehandhaafd worden. Het moet niet alleen blijven bij waarschuwen, maar er moeten ook boetes uitgedeeld worden bij overtredingen. De minister heeft dit ook toegezegd.

Er is soms onenigheid tussen partijen die betrokken zijn bij het redden en bergen op het Wad. Het hulpverleningsproces mag niet geschaad worden, veiligheid moet voorop staan, wat de VVD betreft. Maar oneerlijke concurrentie moet ook worden voorkomen. De VVD wil daarom dat er een door alle partijen (Kustwacht, KNRM en bergers) geaccepteerd afsprakenkader wordt opgesteld.