Schriftelijke vragen Deutsche Bank problemen boeren muizenschade

De VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders hebben op 5 februari 2015 schriftelijke vragen gesteld over de signalen dat boeren met muizenschade problemen ondervinden met hun financiering vanuit Deutsche Bank. Recent heeft de Tweede Kamer de eindrapportage afbouw klantenbestand Deutsche Bank ontvangen, waar dit probleem natuurlijk zijdelings aan gerelateerd is. De VVD wil dat in het verlengde van deze aanpak dit punt ook wordt voorgelegd aan de Deutsche Bank zodat ook in deze gevallen in redelijkheid en billijkheid naar oplossingen voor de getroffen boeren gekeken wordt.

Antwoorden >>

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Lodders (beiden VVD) aan de Minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken over bankfinanciering in relatie tot muizenschade Fryslân

1.

De Rabobank stelt zich flexibel op naar boeren met muizenschade, volgens het bericht “Rabobank: meer krediet voor muizenboer” op www.nieuweoogst.nu van 22 januari 2015, de VVD krijgt echter signalen dat de Deutsche Bank een tegenovergestelde lijn kiest, bent u bekend met deze problemen? Wat vindt u van de opstelling van de Deutsche Bank?

2.

Recent heeft de Tweede Kamer de eindrapportage afbouw klantenbestand Deutsche Bank ontvangen, waar dit probleem natuurlijk zijdelings aan gerelateerd is, bent u bereid om in het verlengde hiervan dit punt ook voor te leggen aan de directie van Deutsche Bank zodat ook in deze gevallen in redelijkheid en billijkheid naar oplossingen voor de getroffen boeren gekeken wordt?

3.

Bent u bereid om te inventariseren bij welke banken boeren die last hebben van muizenschade eventueel nog meer aanlopen tegen vergelijkbare problemen qua financiering? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter goed dat de staatssecretaris zelf is gaan kijken naar de muizenschade in Friesland. Een urgent probleem waar actie op ondernomen dient te worden. We krijgen graag de toezegging van de staatssecretaris de calamiteitenregeling uit te breiden zodat er in geval van plagen en andere calamiteiten sneller gehandeld kan worden. Minder gelukkig zijn we met de beantwoording van de staatssecretaris op onze schriftelijke vragen over het scheurverbod. Deze staatssecretaris gaat wederom op de stoel van de ondernemer zitten. Geef in het geval van een calamiteit de ondernemer instrumenten om schade te beperken, vindt de VVD! Weeg hierbij de economische belangen van de ondernemers zwaarder mee in plaats van voornamelijk naar de milieuaspecten te kijken. Voorzitter, vandaag ontving de Tweede Kamer een petitie van de actiegroep muizenschade. Verzoek aan de staatssecretaris om schriftelijk te reageren op de 4 voorstellen van de actiegroep. Met name de aanpassing van de Kingloopwijzer is actueel en de  VVD voelt hier wel voor. Daarom graag binnen een week de Tweede Kamer hierover informeren.